I dag berättade Rättsmedicinalverket hur man planerar att bedöma åldern på unga asylsökande som kommer till Sverige. Så här kommer det att gå till.

När flyktingar kommer till Sverige ansöker de om att få asyl. Om en person säger sig vara under 18, men inte kan bevisa det, så gör Migrationsverket en bedömning om de tror att det är rimligt. Personen kan även själv begära att det görs en medicinsk åldersprövning.

Tveksamheter i åldern bedöms finnas hos 70 procent av dem som vid asylansökan uppgett att de är mellan 15 och 17 år, skriver TT.

Sedan ett par år tillbaka har medicinska åldersbedömningar inte gjorts i Sverige. Bland annat har barnläkare protesterat eftersom de anser att metoderna som används inte varit tillräckligt tillförlitliga.

►LÄS MER: Inte möjligt att avgöra exakt ålder på ensamkommande flyktingbarn

Nu kommer medicinska åldersbedömningar tillbaka och ska utföras av Rättsmedicinalverket. Verket har även hand om rättspsykiatriska bedömningar av brottslingar, faderskapstester och undersöker dödsorsaker. Åldersbedömningarna kommer även fortsatt att vara frivilliga och kommer att kräva ett samtycke.

Hur kommer undersökningen att gå till?

Med två metoder. Undersökningar av tandmognad och undersökning av knäleden med hjälp av magnetkamera. Två experter kommer att titta på knäbilderna och för att en bedömning ska kunna göras så måste experterna komma fram till samma svar, enligt Elias Palm, metodansvarig på Rättsmedicinalverket.

Vad hoppas man hitta?

Slutningen av en tillväxtzon i den nedre änden av lårbenet, vilket för de allra flesta sker i 22–28 års ålder.

Finns det några problem?

Det vetenskapliga underlaget är litet. Magnetkameraundersökning av knät utförs inte av något land och har aldrig gjort det. Därför kompletteras den med en tandundersökning. I juli slog Högsta domstolen fast att tandröntgen är en rättssäker metod att använda för att bestämma ålder vid brottsfall.

Vad skulle det kosta med en enskild medicinsk bedömning?

Analyserna ska upphandlas och det är ännu oklart vilka mer exakta metoder och verktyg som det i slutändan handlar om.

– Enligt en mycket grov uppskattning kommer det att kosta 8 000 kronor per bedömning, säger Elias Palm, metodansvarig på Rättsmedicinalverket. 

Hur många åldersbestämningar handlar det om?

Migrationsverket uppskattar det till 4 000–18 000 som just nu skulle kunna vara aktuella för medicinsk åldersbedömning. Det skulle i så fall kunna ge en kostnad på som lägst 32 miljoner kronor och som högst 144 miljoner kronor, baserat på Rättsmedicinalverkets grova uppskattning av kostnader.

När händer det här?

Rättsmedicinalverket tror att de kan påbörjas under första kvartalet 2017.

Varför görs det?

Man vill inte att barn ska placeras med vuxna och det omvända. Under året som gått har flera kommuner slagit larm om att vuxna placerats tillsammans med barn på HVB-hem och gått i skolan med minderåriga.

►LÄS MER: Moderaterna vill ha ålderstest vid ankomst

Vad händer sedan?

En person får inte avslag på sin asylansökan bara för att den bedöms vara minst 18 år utan Migrationsverket gör klart sin utredning. I slutändan är det alltid skyddsskälet som avgör om en person får stanna, inte hur gammal den är. 

Påverkar en ålderskorrigering utredningen?

– Ålderskorrigeringen görs i samband med beslutet, när man redan genomgått hela asylprocessen, så inte som det ser ut i dag, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Han trycker på att det är skyddsfrågan som är det avgörande. 

– Men det är klart att om du ljuger om flera olika saker så kan det påverka den allmänna trovärdigheten i din berättelse negativt.

En person som får avslag kan överklaga eller lämna landet.

Om personen inte gör det då?

Enligt polisen fick man 2015 runt 11 000 utvisningsärenden från Migrationsverket. Kring 7 000 av personerna hade avvikit. Under 2015 verkställde polisen 3 000 beslut om utvisning och avvisning.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset