Tingsrätten säger nej till barnmorskans begäran om skadestånd. Arkivbild.
Tingsrätten säger nej till barnmorskans begäran om skadestånd. Arkivbild.

Ännu en barnmorska som ansåg sig kränkt av att behöva utföra aborter förlorade mot landstinget. I stället tvingas barnmorskan betala över en miljon kronor i rättegångskostnader.

En barnmorska som vägrade utföra aborter får inget skadestånd av Landstinget Sörmland. Det beslutar Nyköpings tingsrätt.

Barnmorskan sökte anställning hos landstinget, men accepterade på grund av sin trosuppfattning inte att medverka vid abort, varför hon nekades anställning.

Barnmorskan stämde då landstinget och begärde skadestånd, eftersom hon bland annat ansåg att hennes religions- och samvetsfrihet hade kränkts.

Nyköpings tingsrätt anser att beslutet att neka barnmorskan anställning innebar en inskränkning av hennes rättigheter, men att denna inskränkning var tillåten. Det är inte fel av landstinget att kräva att de barnmorskor som anställs ska medverka vid aborter.

Enligt tidningen Expressen ska barnmorskan i stället betala 1 215 736 kronor i rättegångskostnader till Landstinget Sörmland. Detta eftersom tingsrätten anser att "det finns inte tillräckliga skäl att frångå huvudregeln om att den förlorande parten ska ersätta motparten dennes rättegångskostnad".

För ganska exakt ett år fick en annan barnmorska ett snarlikt besked av Jönköpings tingsrätt i ett liknande mål. Domen överklagades, men Göta hovrätt beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

I stället gjorde hovrätten bedömningen att ärendet ska handläggas enligt arbetstvistlagen och överlämnade därför målet till Arbetsdomstolen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset