Nu ska även patienters vårdkontakter relaterade till abortvård tas med i Socialstyrelsens patientregister, meddelar regeringen. Arkivbild.
Nu ska även patienters vårdkontakter relaterade till abortvård tas med i Socialstyrelsens patientregister, meddelar regeringen. Arkivbild.

Var tredje svensk kvinna kommer någon gång i livet genomgå en abort. Men då personuppgifter inte får registreras vid den så vanliga behandlingen, går sjukvården och forskarvärlden miste om möjligheter att förbättra abortvården. Nu ska det bli ändring på det.

För att kunna följa hälsoutvecklingen bland svenskarna och förbättra vården och det förebyggande hälsoarbetet finns Socialstyrelsens patientregister. Där samlas till exempel information om alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård och besök hos läkare inom den öppna vården som inte är primärvård. Men just abortvården har varit undantaget detta, personuppgifter har i dessa fall inte fått registreras. Från och med första oktober blir det dock ändring på det, meddelar nu regeringen.

Stigma bort

– Det blir då lättare att forska och det kan bidra till att lättare höja kvaliteten direkt inom hälso- och sjukvården på det här området och det är väldigt viktigt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) till TT.

Men förutom att kunna förbättra abortvården ser Wikström en annan fördel – att få bort stigmatiseringen kring aborter.

– Det är viktigt att påpeka att abort är precis som annan hälso- och sjukvård och precis som andra typer av behandlingar som ges och då ska samma villkor gälla. Kan vi skicka den signalen genom det här beslutet är det naturligtvis väldigt bra även om det inte är huvudsyftet.

Aldrig läckt

TT: Ett argument för det här undantaget har varit att skydda den fria aborträtten och att kvinnan ska kunna göra en abort utan att känna sig orolig för att få sitt personnummer registrerat, hur ser du på det?

– Jag förstår att den oron har funnits, inte minst när man införde den fria aborträtten och då det var något nytt och till viss del kontroversiellt. Men med tanke på den uppslutning som finns kring aborträtten men också på hur säkra de här systemen är – under de 52 år patientregistret funnits har oss veterligen inga uppgifter läckt ut om enskilda individer – så skulle jag faktiskt vilja säga att oron är obefogad.

– Det här kommer att stärka aborträtten, både att aborter kan bli mer säkra och genomföras med högre kvalitet men också att aborter jämställs med annan hälso- och sjukvård fullt ut.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset