En granskning visar att adoptivbarn från Chile tycks ha varit föremål för människohandel. Arkivbild.
En granskning visar att adoptivbarn från Chile tycks ha varit föremål för människohandel. Arkivbild.
Samhälle TT

Barn som adopterats från Chile till Sverige kan ha utsatts för människohandel i stor skala, visar en svensk-chilensk granskning.

Biologiska föräldrar berättar att de inte lämnade bort barnen frivilligt.

Många, ett okänt antal, av de drygt 2 000 barn som adopterades till Sveriges från Chile under perioden 1971–1992 kan ha varit föremål för människohandel. SVT har genomfört granskningen i samarbete med chilenska Chilevision.

Uppgifter i adoptionshandlingar i Chile stämmer i flera fall inte överens med föräldrars vittnesmål. I flera fall tycks dokumenten vara förfalskade.

"Sökte nyblivna mammor"

De sökte gravida eller nyblivna mödrar i marginaliserade fattiga områden och erbjöd dem saker de behövde, eller pengar till skolgång för andra barn, eller ibland kontanter direkt för att de skulle lämna bort sina barn, säger Marta Garcia, tidigare chef för den chilenska barnavårdsmyndigheten, till SVT/Chilevision.

SVT har varit i kontakt med de adopterade i Sverige. Bland 25 fall är det 16 som inte tycks ha gått rätt till. I fem av fallen hävdar biologiskt anhöriga att barnen togs mot deras vilja.

En och samma organisation

En chilensk domare har inlett en förundersökning, som dock omges av stor sekretess, uppger SVT.

I samtliga fall där uppgifterna inte stämmer är det den svenska organisationen Adoptionscentrum som förmedlat adoptionen. De säger att de har granskats tidigare, utan att felaktigheter framkommit.

Inget av det har visat att Adoptionscentrum utifrån vår roll har överträtt de regler och bestämmelser som gällde då för internationella adoptioner, på 70- och 80-talet. Skulle den här utredningen visa något annat så måste vi ta till oss det förstås, säger ordföranden Margret Josefsson till TT.

Pekar på rättsväsendet

Hon poängterar att det är de chilenska och svenska rättsväsendena som avgör om barn är tillgängliga för adoption.

Under perioden i fråga hade de en medarbetare med ansvar för kontakterna med chilenska myndigheter. Denne ska ha rekommenderats av den svenska ambassaden, säger Josefsson.

Fokus för oss nu är framför allt de adopterade som kan börja fundera på om det har gått rätt till. Vi är villiga att möta dem och man kan få en kopia på akten. Och man kan själv kontakta tjänstemän där om man inte litar på oss, för att få kopior.
En granskning visar att adoptivbarn från Chile tycks ha varit föremål för människohandel. Arkivbild.
En granskning visar att adoptivbarn från Chile tycks ha varit föremål för människohandel. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset