Vi delar den oro många känner inför den allvarliga brottsligheten. För att stilla denna oro krävs genomtänkta politiska beslut. Det krävs beslut som ger resultat, skriver Arvid Danielsson och Felix Nelson.
Vi delar den oro många känner inför den allvarliga brottsligheten. För att stilla denna oro krävs genomtänkta politiska beslut. Det krävs beslut som ger resultat, skriver Arvid Danielsson och Felix Nelson.

Inrikesminister Anders Ygeman föreslår att personer misstänkta för vapenbrott ska kunna dömas redan samma dag som gripandet sker. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte bara ett farligt förslag. Det riskerar även att orsaka nya problem. Rättssäkerheten får dock betala ett dyrt pris om Anders Ygemans förslag går igenom, skriver advokaten Arvid Danielsson och biträdande juristen Felix Nelson.

Det politiska trycket att stoppa den grova brottsligheten är stort. Under den senaste tiden har flera politiker lanserat sina idéer – många med samma mål och mening. Straffskärpningar och effektiviseringar av domstolarnas dömande. Inrikesminister Anders Ygeman föreslår att personer misstänkta för vapenbrott ska kunna dömas redan samma dag som gripandet sker. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte bara ett farligt förslag. Det riskerar även att orsaka nya problem.
Vi delar den oro många känner inför den allvarliga brottsligheten. För att stilla denna oro krävs genomtänkta politiska beslut. Det krävs beslut som ger resultat. Rättssäkerheten får dock betala ett dyrt pris om Anders Ygemans förslag går igenom.

LÄS MER: Debatt: Vi måste våga agera när vi misstänker att barn far illa
Anders Ygeman uttalade i SVT:s Agenda att ”Om du har ett vapen på dig så är utredningen färdig, du kan egentligen dömas på dagen.” Han sa också att om sakerna är färdigutredda ska man kunna dömas inom en vecka. Detta är en grov simplifiering av utredningskravet i brottmål som följer av svensk lag och internationella konventioner. Synsättet riskerar att medföra en skyldighetspresumtion – den gripne tvingas bevisa sin oskuld.
För att dömas för vapenbrott måste vissa krav vara uppfyllda, bland annat att den misstänkte utan tillstånd har ett vapen som just kräver tillstånd. En rättssäker utredning för att fastställa om ett misstänkt vapen faller in under denna beteckning tar ofta längre tid än vad Anders Ygeman föreslår.

Förslaget kräver även betydligt större resurser till polisen. Utan detta är förslaget inte möjligt att genomföra som vi ser det.
World Justice Project listade nyligen Sverige som världens fjärde ledande rättsstat. Om vi fortsättningsvis vill ligga i topp på denna lista bör vi inte tumma på rättigheten att kunna förbereda sitt försvar. För att göra anspråk på en rättssäker rättegång ska den misstänkte ges möjlighet att i god tid dessförinnan ta del av bevisning samt ges möjlighet att inkomma med egen bevisning.

LÄS MER: Debatt: Låt inte våningssängar i en gymnastiksal möta nyanlända – vi måste bygga bättre
Hur ska dessa krav kunna tillgodoses om rättegången ska genomföras så nära inpå gripandet som en vecka, ibland rentav samma dag?

Domstolen har en stor möjlighet att minska återfall i brottslighet i form av en personutredning. Med hjälp av denna utredning kan domstolen, om straffvärdet tillåter, döma ut den mest brottspreventiva påföljden. Vi förstår inte hur en fullgod personutredning ska kunna slutföras inom den tidsram som Anders Ygeman föreslår.

Anders Ygemans vilja att motverka den allvarliga brottsligheten är god, men riskerar att ske på bekostnad av rättssäkerheten. Att tumma på rättssäkerheten medför också andra problem – människor tappar tilltro till rättsväsendet.
Vi undrar även varför denna snabba domstolsprocess bara ska gälla personer misstänkta för vapenbrott? Vad skiljer dessa personers rättigheter från övriga brottsmisstänkta? Hur ska domstolen på föreslagen tid få en fullgod personutredning och kunna döma ut en brottspreventiv påföljd? Att förhindra återfall i brott ligger i allas intresse.

Arvid Danielsson, advokat och delägare på C J Advokatbyrå

Felix Nelson, biträdande jurist på C J Advokatbyrå

Fakta om debattörerna

Arvid Danielsson arbetar främst som försvarsadvokat i brottmål, men även med migrationsrätt och tvångsmål

Felix Nelson arbetar främst med brottmål, migrationsrätt samt tvångsmål.

Fakta om debatten

I november gästade inrikesminister Anders Ygeman SVT:s Agenda. Han talade om det ökande gängvåldet som tar mycket av polisens resurser och att en lösning är snabbare påföljder.

Bland annat sa han:
– Vi måste ha en snabbare lagföring, bland annat med jourdomstolar. Det är inga komplicerade ärenden, man ska kunna döma redan samma dag.

SVT

LÄS MER: Debatt: Problemet är inte fyrverkeripjäserna utan personerna som använder dem

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset