En vildsvinssugga och hennes kulting. Arkivbild.
En vildsvinssugga och hennes kulting. Arkivbild.

Inför hotet att afrikansk svinpest (ASF) ska komma till Sverige startas ett projekt för att bättre kunna kontrollera svåra sjukdomar hos vilda djur, med särskilt fokus på ASF och vildsvin. De inblandade är Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Smittan sprids från vildsvin till tamsvin. Sjukdomen har på senare år spridits och etablerat sig i östra Europa – bland annat Polen, Lettland och Litauen. Människor kan inte smittas men viruset är väldigt motståndskraftigt, dödligheten är mycket hög och ASF hotar både samhällsekonomin och djurhälsan.

I projektet ska en modell för smittspridning tas fram för att simulera ett ASF-utbrott bland svenska vildsvin. Vildsvins rörelser ska också övervakas med GPS-halsband och kameror för att kunna utvärdera vilka effekter bland annat stängsel, utfodring och jakt kan ha för att minska riskerna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset