Rapporteringen om Sverige i utlandet ökar inför valet.
Rapporteringen om Sverige i utlandet ökar inför valet.

Inför valet rapporteras det allt mer om Sverige i utländska medier. Enligt Svenska Institutet sprids ofta osanningar.

Tidigare har rapporteringen och samtalet kring Sverige varit mer nyanserat, men de senaste åren har tonen ändrats, rapporterar SR.

Enligt Henrik Selin, avdelningschef vid myndigheten med ansvar för Sverigekommunikation, ökar rapporteringen i utländska medier inför valet. När alternativa medier rapporterar om Sverige är tonen ofta aggressiv.

– Den rapportering som vi ser från alternativa nyhetsaktörer, tenderar att i högre grad vara starkt vinklad och grovt överdriven, säger Henrik Selin till SR.

LÄS MER: Räkneexempel om invandrares bidrag sprids på nytt – innehåller felaktiga uppgifter

Rapporteras mycket kring invandring

Med hjälp av analysverktyg kan myndigheten följa rapporteringen om Sverige på olika språk.

Man säger att den enskilt viktigaste frågan i den svenska valdebatten just nu är frågor kopplat till invandring från Mellanöstern. Det finns naturligtvis sanningar i det, eftersom mycket av diskussionen i Sverige handlar om invandringsfrågan. Men när man ser den här typen av aktörer beskriva det så skruvar de ofta till det ytterligare ett varv, säger Henrik Selin.

LÄS MER: 3 gånger partiernas statistik inte visade hela bilden

Bilden av Sverige fortfarande positiv

Sverige används ofta som verktyg i andra länders inrikespolitiska debatter, samtidigt som uppfattningen om Sverige fortfarande är väldigt positiv, påpekar Henrik Selin.

– Det är naturligtvis allvarligt att det förekommer mycket falsk eller starkt vinklad information. Samtidigt är det viktigt att säga, att när vi tittar på de studier – där vi frågar människor i andra länder om vad de faktiskt tycker om vårt land – så ser vi ännu så länge inget samband med den här negativa berättelsen. Och vad människor tycker och människors uppfattning om Sverige, är fortfarande i hög grad positiv, säger Henrik Selin till SR.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset