SLUTREPLIK: Christer Nylander (FP) skriver att alla inte vill bli akademiker. Det är som ett eko av hans partiledare Jan Björklund, som baserade en hel gymnasiereform på denna truism. Problemet är att det inte har fungerat. Under åren med borgerlig regering minskade andelen elever på yrkesprogrammen med nästan tio procentenheter. Läget är nu så allvarligt att flera branscher larmar att de får svårt med den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Vi måste uppvärdera yrkesprogrammens status. Det gör vi inte genom att tumma på kvalitet och kunskapskrav. Vi gör det genom att förbättra kvaliteten och stärka branschernas inflytande över utbildningarna. På så sätt blir de mer attraktiva bland de unga och vi säkerställer att arbetsgivarna får den arbetskraft de efterfrågar. 

I Tyskland, som Nylander lyfter fram som en förebild, tvingas unga människor att väldigt tidigt välja vad man ska bli och sedan är det oerhört svårt att byta bana. Vi menar tvärtom, utbildning ska aldrig vara en återvändsgränd. Omställningstakten på den moderna arbetsmarknaden är allt snabbare. Då måste det vara lätt att när som helst under yrkeslivet utbilda sig och att omskola sig. Att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen är därför inte att tvinga alla att bli akademiker, det är att rusta individen inför framtiden. 

Aida Hadzialic (S)

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

LÄS MER: Alla vill inte bli akademiker

LÄS MER: Alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset