Svenska Akademien hoppas att ej aktiva medlemmar ska komma tillbaka till organisationen.
Svenska Akademien hoppas att ej aktiva medlemmar ska komma tillbaka till organisationen.

Svenska Akademien har under torsdagsmorgonen släppt ett pressmeddelande där erkänner att de måste ändra sitt arbetssätt och hoppas att inaktiva ledamöter ska engagera sig igen.

“Det är uppenbart att Svenska Akademien har ett stort behov av att förändra sitt sätt att arbeta.” Så börjar Svenska Akademiens torsdagens pressmeddelande där de kallar vårens kris för “mycket allvarlig”.

LÄS MER: Krisen i Svenska Akademien i fem punkter

Sedan mitten av april pågår enligt Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson ett omfattande och långsiktigt reformerings- och moderniseringsarbete av organisationen.

Nu hoppas de att de ledamöter som inte är aktiva i Akademiens arbete men som ännu inte begärt utträde från organisationen, återigen ska engagera sig i Akademiens arbete.

Hittills har Lotta Lotass, Kerstin Ekman, Klas Östergren och Sara Stridsberg permanent lämnat Akademien. Medan Peter Englund, Kjell Espmark, Katarina Forstersson och Sara Danius inte deltar i Akademiens arbete och det är dessa personer som Akademien nu hoppas ska komma tillbaka.

LÄS MER: Åtta ledamöter i Akademien: Därför röstade vi emot en uteslutning

De presenterar en rad punkter på vad som redan är gjort för att förnya Akademiens arbetssätt.

Där nämner de att de skjutit upp 2018 års nobelprisutdelning, Kungens förändring av Akademiens stadgar och att de överlämnat den advokatutredning som innefattar brottsmisstankar mot Jean-Claud Arnault, som även kallats “kulturprofilen”, till Ekobrottsmyndigheten.

Vad Svenska Akademien ska arbeta med:

  • En genomlysning av brister och behov i organisationen i arbetsprocessen och rutiner för särskilda frågor som jäv och sekretess.
  • Rekrytering av externa personer med kompetens inom juridik och konflikthantering, organisationens uppbyggnad och kommunikation. 
  • Igångsättande av grupper av ledamöter som ska arbeta med jävsfrågor och in- och utträdesfrågor. En grupp som ska arbeta med sekretess och frågor som rör potentiella missförhållanden i organisationen ska också tillsättas.

Källa: Svenska Akademien.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset