Nu när utredningen om dataintrånget hos socialdemokraterna börjar närma sig åtal är det på sin plats att berömma rättsväsendets effektiva och kvalificerade arbete med fallet. Tänk så stolt man måste vara hos socialdemokraterna över att den svenska polisen så snabbt och handfast går till botten även med ärenden som i praktiken utgörs av simpla bötesbrott. Snacka om nolltolerans!
Då återstår bara en önskan om att alla andra brottsoffer, redan dagen efter anmälan, ska få tillgång till en åklagarledd utredning. Och att brott som har samma straffvärde som dataintrång, till exempel ett slag på käften eller en sketen bilstöld, omedelbart ska utredas av en hel grupp högkvalificerade poliser vid självaste Rikskriminalen.
För du vet väl att den svenska grundlagen redan i sitt första kapitel garanterar allas likhet inför lagen och att ingen får särbehandlas av myndigheterna?
Framför mig har jag den anmälan som måndagen den 4 september klockan 00.21 skrevs in i polisens datasystem. Av anmälan kan man utläsa någonting väldigt ovanligt: Marita Ulvskog & Co valde att anmäla brottet direkt till Rikskriminalen. Varför det skedde överlåter jag till konspirationsteoretikerna att spekulera kring, men en sak är klar: jämfört med andra brott av denna dignitet fick ärendet en lika enastående prioritering som handläggning.
Förra året anmäldes 627 fall av dataintrång till polisen. Den genomsnittliga tiden mellan anmälan och ett polisiärt beslut om nedläggning, eller i bästa fall åklagarprövning, var 175 dagar i de fall där man misstänkte brott.

Nu fanns det inte så mycket att hurra för när det gällde just dataintrång. Endast 10 av samtliga fall ledde till åtal och 13 till strafföreläggande (alltså böter utan rättegång). Resten avskrevs av alla möjliga och omöjliga skäl på de olika polismyndigheterna. Ingen av de åtalade dömdes till fängelse och värt att påpeka är att fängelse aldrig har utdömts för dataintrång sedan brottet infördes i lagboken för åtta år sedan.
Så stor dignitet tillmäter alltså rättsväsendet normalt brottet dataintrång.
Är det då någon som vet varför just socialdemokraternas fall var så ömmande att man omedelbart behövde plocka fram det skarpaste artilleriet mitt i en valrörelse? Tja, på Rikskriminalen hävdar man att det är just hos dem som kompetensen att lösa dataintrångsfall finns. Med tanke på de dystra siffrorna här ovan kanske det är just så. Men varför var det då bara 3 av förra årets 627 anmälda fall av dataintrång som utreddes just på Rikskrim?
Jag har mina misstankar: somliga brottsoffer är mer lika inför lagen än andra.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset