Södra BB i Stockholm beskrivs som ett "flaggskepp". Men det är ett skepp som väljer vilka som ska tas ombord. Att en liten grupp friska kvinnor ska få finare förlossningsvård än alla andra är inte försvarbart, varken ekonomiskt eller moraliskt, skriver Tove Broheden, barnmorska på Södersjukhusets förlossning.

Till landstingsråd Ella Bohlin och ansvariga politiker i Stockholms läns landsting.

”Hur många fler nätter ska jag behöva stå och lysa med min mobiltelefon när barnmorskan syr en kvinnas underliv?” frågade en undersköterska häromdagen. Vi på stora förlossningen på Södersjukhuset är förtvivlade.

► LÄS MER: Cissi Wallin: "Skär ni mer i förlossningsvården så ställer vi kvinnor till ett jävla liv"

Du pratar om en ekonomisk plan som sträcker sig över flera år, men för oss som går till arbetet i dag, och kvinnorna som kommer till oss för att föda, möts av berg av sopor, trasiga eluttag och stopp i avloppen.

Södra BB är nu ”fridlyst” och den efterlängtade omorganisationen på Södersjukhuset är tillbaka på ruta ett igen.

Du pratar om Södra BB:s unika koncept, och att det är viktigt att bevara det. Södra BB:s unika koncept är att ta emot friska och privilegierade patienter, som skickas ner till stora förlossningen så fort något avviker. Detta medför att rum står tomma och barnmorskor på SBB sitter sysslolösa, medan arbetsbördan ökar på oss och våra utdömda lokaler, både gällande arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Södra BB:s koncept är unikt, ja. Men varför är det unikt? Varför har ingen annan förlossningsklinik i Sverige plockat upp detta koncept i sin verksamhet? Därför att det inte är försvarbart att bedriva en kostsam vård som gynnar en liten grupp friska patienter med allmänna skattemedel, och därmed lämna mindre åt dem som behöver mer. Det går emot allt sunt förnuft, och det går framför allt emot hälso- och sjukvårdslagen.

Du talar varmt om det fria vårdvalet, men för vem är valet fritt? För den som inte är fullt frisk under sin graviditet, för den som är psykiskt skör, den kvinna som väntar tvillingar, har fyllt 40 år, har högt blodtryck, väger för mycket, har diabetes, riskerar att föda prematurt eller går två veckor över sitt beräknade förlossningsdatum, finns inga möjligheter att välja.

Trots en frisk patientgrupp med en förväntad normal förlossning så kostar vården på Södra BB mer än vården på vår stora förlossningsenhet, och utfallet (interventioner och komplikationer i samband med förlossningen) är detsamma. I jämförelse bedriver vi, på stora förlossningsenheten, alltså en bättre vård med sämre förutsättningar.

Det talas mycket om den sammanhållna vårdkedjan. Vi på Södersjukhuset bedriver redan i dag en sammanhållen vårdkedja med Södermalms barnmorskemottagning, specialistmödravård, förlossning och eftervård på medicinsk BB-avdelning och på BB-hotellet, med barnmorskor som roterar mellan de olika enheterna. Och ska verkligen mödravård enligt basprogrammet (den friska gravida) bedrivas på ett akutsjukhus, under akutsjukhusets budget?

► LÄS MER: Nytt BB-hotell pressar förlossningen på Södersjukhuset

Vi ska värna om barnmorskeledda enheter, säger du. Att Södra BB skulle ledas av barnmorskor är inte mer sant än att vi på stora förlossningen är barnmorskeledda. Vi lyder under samma klinik, och har samma ansvarsområden utefter vår profession. Barnmorskors kompetens och yrkesutövning är alltid att självständigt ansvara för det som är normalt, inom mödravård, förlossning och eftervård. När något avviker från det som definieras som friskt arbetar vi i team tillsammans med läkare, som har det medicinska ansvaret, för att ge den födande kvinnan en god och säker vård. Samma läkare arbetar tillsammans med barnmorskorna på Södra BB, och Södra BB har en ledningsansvarig läkare.

I den budget som tilldelats Södersjukhuset för utveckla förlossningsvården finns varken pengar eller utrymme att bygga en helt ny förlossningsenhet, vi måste omfördela de resurser och lokaler som vi har för en bättre vård kring graviditet, förlossning och eftervård. Vi vill ha en förbättrad vård för alla, tillgänglig för alla, utefter behov. Majoriteten av oss som arbetar på Kvinnokliniken SÖS välkomnade förslaget som lades fram, där Södra BB:s lokaler och personal integrerades i den övriga kliniken.

Södra BB beskrivs som ett ”flaggskepp”. Det är ett skepp som väljer vilka som ska tas ombord.

Vi som arbetar på stora förlossningen anser att vi är flaggskeppet, som vårdar alla kvinnor som kommer till oss, oavsett bakgrund och förutsättningar. Men detta skepp är på väg att sjunka.

Vi vill rädda Södersjukhusets förlossning – inte Södra BB.

Tove Broheden

Leg. barnmorska

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset