Bostadsbristen i Sveriges huvudstad beror på att för många vill flytta hit. Det finns inte tom mark att bygga på, så enkelt är det. Flytta inte till Stockholm. Det finns andra platser som behöver växa, som Norrland och Sveriges inland. Stäng bostadskön. De som står i den bör få ett bäst före-datum, har du stått mindre än 5 år bör du få stöd att hitta jobb på annan ort. Tar man inte erbjudandet förlorar man sin köplats.

Ställ krav på de stora internationella företagen att utlokalisera sig. Ge förmånliga villkor och samtidigt en tidsgräns. Nappar man inte – ändra i markplanen så den görs om till mark för bostäder. Ge tidsfrist och gå sen till domstol med ny lag och vräk dem.

Vi måste göra drastiska åtgärder innan stadens infrastruktur och bostadsmarknad kollapsar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset