Alliansen kräver hårdare straff för attacker mot blåljuspersonal. Arkivbild.
Alliansen kräver hårdare straff för attacker mot blåljuspersonal. Arkivbild.

Skärpta straff för hedersrelaterade brott och för attacker mot blåljuspersonal. Omvandla snatteri till ringa stöld och se över straffrabatten för unga lagöverträdare. Det är några krav som Allianspartierna för fram i gemensamma motioner.

Behovet för Allianspartierna att visa upp en gemensam front efter alla skriverier om splittring i en rad viktiga samhällsfrågor är stort. På rättsområdet är enigheten större än på många andra områden. Hittills har de fyra borgerliga partierna, med hjälp av Sverigedemokraterna, fått igenom 55 tillkännagivanden till regeringen inom rättsområdet.

Nu presenteras ytterligare fem gemensamma motioner som mycket väl kan komma att leda till ännu fler tillkännagivanden. Det handlar bland annat om skärpta straff för hedersrelaterade brott och åtgärder för att komma tillrätta med attacker mot blåljuspersonal. Här föreslås en ny brottsrubricering – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Andra förslag handlar om unga lagöverträdare, där förslagen handlar om snabbare lagföring av ungdomar. Trots att partierna inte är överens om hur straffrabatten för unga ska ändras, anser alla att den i dag är för generös och att en förändring därför är nödvändig.

För att komma tillrätta med organiserat snatteri föreslår de borgerliga att snatteri försvinner som brott och ersätts av ringa stöld.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset