Husbybon Rami Al-khamisi är kritisk till Alliansledarnas besök i Stockholmsförorten Husby.
Husbybon Rami Al-khamisi är kritisk till Alliansledarnas besök i Stockholmsförorten Husby.

Alliansledarnas utflykt gav verkligen inte folket i Husby någonting – inte ens ett erkännande om att de existerade. Vad vi fick var förslag om mer polisiära åtgärder, hårdare straff och mer våld, skriver Husbybon Rami Al-khamisi.

I går, torsdag, besökte alltså Alliansens partiledare Husby. Sveriges kanske blivande ministrar. Med den historia och de erfarenheter som finns i området ville man denna gång göra annorlunda. Man ville förstå situationen och få en helhetsbild av tryggheten.

Med stor respekt för Husbyborna hade man tidsanpassat och informerat om besöket. Nu ville man vara lyhörd inför folks tankar. Hur kunde man effektivt lösa problemen?

►LÄS MER: Evyn Redar: Ni som smutskastar Husby – ta er journalistexamen och släng i väggen

Björklund tog på sig att besöka och följa upp grundskolorna i området för att fråga lärare och elever hur de såg på skolan och vad som behövde göras för att trygga elevernas framtid.

Lööf besökte småföretagarna i centrum och diskuterade innovativa idéer och satsningar för att få den lokala handeln att växa.

Busch Thor såg till att träffa det lokala civilsamhället för att se hur människor organiserar för att utveckla demokratin, och vilka resurser som behövdes för att förbättra den sociala situationen.

Kinberg Batra ville förstå trygghetsaspekten och samlade därför polis, ungdomar, föräldrar och socialtjänst för enskilt möte för att få olika perspektiv på frågan.

Efter att ha spenderat en heldag på olika håll samlades partiledarna – bekymrade och fundersamma – tillsammans med folket på torget. Man erkände svårigheterna med att kunna lösa allt under kort tid, att otryggheten och våldet är resultatet av annat som inte fungerat och att det nu krävs en politik för att bryta den segregation och maktlöshet som växt sig stark. Man bad om att få återvända med långsiktiga och förankrade förslag på lösningar.

Sedan vaknade jag i morse och insåg att detta bara var en dröm.

Ingenting av detta hände givetvis – utan i stället gjorde man som förr. Rädda för delar av sina egna medborgare besökte man Husby i all hemlighet och med ett stort polispådrag en tidig torsdagsmorgon. Varför detta avståndstagande och exkludering av människor som lever och bor här? Man besvärade sig inte för att förstå något.

Varför en sådan klar uppfattning över människors verklighet? Målet för dagen var att propagera för sin förenklade verklighetsbild och demonstrera sin maktposition. Som så många gånger förr kom Husby att bli skådeplatsen – där strävandet efter trygghet bara tycktes handla om partiernas syn och statens intresse av trygghet.

►LÄS MER: Husby centrum får feministisk stadsplanering

Varför har varken viktig forskning eller folkets röster inkluderats för att säkra den trygghet som sägs vara till för dem?

Men fokus för besöket var alltså polisen. Det räckte inte med att man kom dit med en massa poliser, utan man ville träffa fler poliser för att sedan i slutet av dagen berätta att det behövs ännu fler poliser i området.

Detta tillvägagångssätt är så arrogant, provocerande och odemokratiskt man kan komma i svensk politik när det utspelar sig inför människor på den förlorande sidan av våra segregerade städer.

Till och med på zoo betalar besökarna en entréavgift, en liten motprestation, för att få klappa och se på djuren – och alla kan gå nöjda därifrån. Men denna safariresa gav verkligen inte folket i Husby någonting – inte ens ett erkännande om att de existerade. Vad vi fick var förslag om mer polisiära åtgärder, hårdare straff och mer våld.

Fotnot: Texten publicerades först på Rami Al-khamisis Facebooksida.

Rami Al-khamisi

Husbybo och juriststudent

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt