Åtta representanter från allmännyttan skriver i debattinlägget att de vill slopa möjligheten att byta lägenheter.
Åtta representanter från allmännyttan skriver i debattinlägget att de vill slopa möjligheten att byta lägenheter.

Om bytesrätten avskaffas försvinner en stor del av svarthandeln på bostadsmarknaden. Det skriver åtta representanter från allmännyttan på DN Debatt.

”En av Sveriges största utmaningar är att skapa en bostadsmarknad som fungerar för fler”, skriver åtta representanter från allmännyttan i DN debatt. 

I debattinlägget presenteras sju punkter som författarna menar skulle gynna den svenska bostadsmarknaden och slå hål på dagens utveckling med svarta hyreskontrakt, trångboddhet och brister i integrationen.

En av punkterna handlar om att helt ta bort, eller kraftigt begränsa, möjligheten att byta lägenhet för den som i dag har ett förstahandskontrakt.

LÄS MER: Här är bostadsköerna du kan ställa dig i kö till innan du är 18

”Om bytesrätten avskaffas skulle grunden för den största delen av svarthandeln med lägenheter försvinna. Därför behöver politiken överväga att avskaffa eller kraftigt begränsa bytesrätten, så att byten endast är möjligt i undantagsfall”, skriver de i debattinlägget.

Utöver att ta bort bytesrätten föreslår representanterna från allmännyttan även att köp av hyreskontrakt måste kriminaliseras, att ett tak för antalet boende per lägenhet måste införas samt att inkomstkraven som finns i dag bör tas bort, eller sänkas.

LÄS MER: Nya rekordsiffror: Närmare 600 000 i Stockholms bostadskö

”Genom ett sänkt eller borttaget krav på inkomst för att få teckna hyresavtal kan fler få ett förstahandskontrakt och etablera sig på bostadsmarknaden”, skriver de.

Förslagen i debattinlägget:

Avskaffa eller begränsa bytesrätten
Kriminalisera köp av hyreskontrakt
Inför ett tak för antal boende per lägenhet
Förändra lagen om eget boende
Sänk eller ta bort inkomstkravet helt
Inför nytt alternativ till kösystem
Bygg mer och bygg blandat

Källa: DN Debatt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset