Svenskarna är bland världens största egoister. Allt färre är väldigt lyckliga. Nästan en femtedel av ­befolkningen känner sig så lyckliga som de kan bli. Hushållsarbete och välgörenhet gör oss minst lyckliga.

Knappt en femtedel, närmare bestämt 17 procent, av Sveriges befolkning upplever att de är så lyckliga de kan bli.

Samtidigt anser nästan hälften att de gör vad de kan för att göra andra lyckliga, visar en undersökning från Metropolitan ­Panel.

Men trots att lite mer än samma hälft av befolkningen tror att de skulle passera ett test baserat på goda gärningar är svenskarna också världens största egoister.

Enligt undersökningen anser 70 procent av ­sven­skarna att vi finns på ­jorden för att ta hand om oss själva i stället för att hjälpa andra om vi var tvungna att välja. 

Jämför det med invån­arna i Chile där 70 procent av de svarande i stället ­anser att de finns till för att hjälpa varandra.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset