Tv-tittandet via internet ökar avsevärt. Arkivbild.
Tv-tittandet via internet ökar avsevärt. Arkivbild.

Sedan förra året har antalet svenskar som väljer att se på tv via internet ökat markant. Men tiden vi tittar har inte ändrats mycket. Och unga lyssnar mer på radio.

Det tycks som om tv via internet har fått ett genomslag i det svenska vardagsrummet. Varje år undersöker Myndigheten för press, radio och tv hur svenskens medievanor förändras. I den senaste rapporten framgår att antalet tv-tittare som enbart tittar på vanlig tv, så kallad linjär tv, minskat från drygt 70 procent under 2014 till under 60 procent 2015.

Tredubbling online

Bara på ett år mer än trefaldigades de tittare som svarar att de enbart tittar på tv via internet. Fler, eller ungefär dubbelt så många jämfört med året innan, svarar också att de ser på såväl vanlig tv som internet-tv.

Däremot tycks det som om själva den tid vi lägger på att konsumera olika medier, inklusive tv, varit ungefär densamma.

En av rapportens slutsatser är att det aldrig tidigare varit så tydligt hur digitaliseringen påverkar medieanvändningen och hur åldersgapet ökar.

On-line ökar

"De så kallade traditionella medierna når färre och tiden som spenderas på dem minskar samtidigt som användningen av medier online ökar. Hos de yngre har tiden för konsumtion online redan passerat tiden för traditionella medier", heter det i rapporten.

När det gäller radio är det inte lika många som överger "gammel-varianten" för att enbart lyssna via nätet.

Däremot ökade radiolyssnandet något bland unga i åldersgruppen 12–29 år mellan 2014 och 2015. En motsvarande ökning skedde inte bland övriga lyssnargrupper, i stället minskade exempelvis lyssnandet bland 30–44-åringarna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset