Om det är något politikområde Sverigedemokraterna är intresserade av så är det kulturpolitiken, skriver Henrik Edin, tidigare förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.
Om det är något politikområde Sverigedemokraterna är intresserade av så är det kulturpolitiken, skriver Henrik Edin, tidigare förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

Att Moderaterna öppnar upp för samarbete med Sverigedemokraterna i kulturfrågor är mycket allvarligt. Även om kulturpolitiken inte är en värderingsfråga för moderater är den det för sverigedemokrater. Genom att blåögt ignorera de långsiktiga konsekvenserna av ett samarbete öppnar man Pandoras ask, skriver Henrik Edin, tidigare förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Moderaterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna i kulturutskottet. Moderaterna har helt missuppfattat Sverigedemokraternas politik och logik. Om det är något politikområde Sverigedemokraterna är intresserade av är det nämligen kulturpolitiken. Att inleda ett samarbete är omdömeslöst eftersom det ger Sverigedemokraterna inflytande i ett av sina kärnområden, och det kommer att vara omöjligt för Moderaterna att undvika förhandlingar om centrala värderingsfrågor.

Sverigedemokraternas mest framträdande drag har alltid varit en restriktiv migrationspolitisk. På grund av detta och en rad motbjudande uttalanden från framstående företrädare kallas partiet ibland rasistiskt. I dagsläget är emellertid partiprogrammet välstädat. Man har dragit slutsatsen att rasism inte belönas av svenska väljare. Istället har partiet förvandlats till ett nationalkonservativt kulturparti. Det blev uppenbart när Sverigedemokraterna själva försökte definiera vem som är svensk. Definitionen handlade inte om hudfärg så mycket som det handlade om kultur. Enligt Sverigedemokraterna kan alla accepteras i den svenska gemenskapen om de assimileras till den svenska kulturen.

LÄS MER: Debatt: Därför bytte vi plats med tiggarna utanför vår matbutik

Precis som många andra nationalistiska rörelser i Europa ser Sverigedemokraterna etablerade kulturinstitutioner som det största hindret för att driva igenom en långsiktig politik. Det finns många exempel på vad som händer när man ger dem inflytande över kulturpolitiken. När Fidesz tog regeringsmakten i Ungern rensade man hastigt ut personer på inflytelserika positioner i kultursektorn. Precis som vänstern på 70-talet arbetar man aktivt med att få till stånd en långsiktig politisk förändring genom att ta kontroll över kulturen. Man vill ta kontroll och förvandla kulturen till ett verktyg för att förändra samhällets värderingar.

Det liberala perspektivet har alltid varit det motsatta. Liberaler har i alla tider kämpat för en fri kosmopolitisk kultur. I viss utsträckning har det handlat om att garantera kulturinstitutioners oberoende och finansiering, men det långsiktiga målet har alltid varit att skapa en liberal kultur, det vill säga en kultur som präglas av öppenhet och tolerans. Den skapas inte genom att försöka styra människors agerande utan snarare genom att öppna upp för människors mångfald, egenmakt och individualitet. Frågorna som berör denna kamp är förstås fler än vad som behandlas av kulturutskottet, men kulturpolitiken står ändå i centrum för den.

LÄS MER: Debatt: Ätstörningsvård finns – men bara för de smala

Att Moderaterna öppnar upp för samarbete med Sverigedemokraterna är därför mycket allvarligt. Även om kulturpolitiken inte är en värderingsfråga för moderater är den det för sverigedemokrater. Genom att blåögt ignorera de långsiktiga konsekvenserna av ett samarbete öppnar man Pandoras ask. Det är oroväckande att Moderaterna tar så lättvindigt på kulturpolitikens långsiktiga konsekvenser för samhället i stort.

Henrik Edin, tidigare förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Fakta om debattören

  • Liberal debattör
  • Kommer från Göteborgs södra skärgård
  • Arbetar med att skriva en barnbok

Fakta om debatten

  • Förra veckan öppnade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra upp för att samarbeta med Sverigedemokraterna om enskilda frågor i riksdagens utskott.
  • Till Kulturnyheterna säger Olof Lavesson (M) att det inte kommer vara aktuellt att söka överenskommelser med SD i så kallade ”värderingsgrundade frågor”, där han menar att Sverigedemokraternas människosyn skiljer sig från Moderaternas.

Kulturnyheterna, SVT

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset