Framtidsfullmakten ska vara ett alternativ till en god man och till förvaltare. Arkivbild.
Framtidsfullmakten ska vara ett alternativ till en god man och till förvaltare. Arkivbild.

Regeringen föreslår en ny typ av ställföreträdarskap för vuxna. Det ska vara möjligt att genom en så kallad framtidsfullmakt bestämma vem som ska sköta ens ekonomi och andra angelägenheter senare i livet, då man kanske drabbas av demens eller annan sjukdom. Framtidsfullmakten ska vara ett alternativ till en god man och till förvaltare. Tanken är att man ska kunna utfärda fullmakten när man är frisk och vid sina sinnens fulla bruk.

Fullmaktsgivaren avgör när fullmakten träder i kraft och kan också utse en särskild granskare, som har rätt att agera om fullmaktshavaren missbrukar förtroendet.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att de nya reglerna träder i kraft första juli 2017.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset