Minst en av 38 tonåringar i Stockholm har diagnosen autism. För tio år sedan var det bara en promille i samma åldersgrupp. Och ökningen kommer att fortsätta, enligt forskaren Sven Bölte på BUP i Stockholm. "Ingen vet på vilka nivåer detta landar".

Antalet barn med autism har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt nya siffror från Centers for Disease Control and Prevention visar att ett av 68 barn i USA diagnosticerats med syndromet 2010. Det är en 62-procentig uppgång sedan 2006, alltså på bara fyra år.
 
Och i Sverige finns motsvarande ökning. Här finns ingen rikstäckande statistik, men i Stockholms län uppskattades andelen tonåringar med diagnosticerat autism ligga på 2,6 procent år 2011. Tio år tidigare var motsvarande siffra bara någon promille. Det är en ökning med flera hundra procent.
 
Och ökningen kommer att fortsätta, enligt Sven Bölte, forskare vid Karolinska Institutet och psykolog på BUP i Stockholm. 
 
– Jag tror att det finns en förhoppning om att fenomenet kommer att avta eller går över, men det är en utveckling som kommer att fortsätta. Någon gång kommer det till en nivå där det kommer att stanna, men ännu vet vi inte var det kommer att landa, säger han. 
 
Bakom det växande antalet diagnoser finns en ökad medvetenhet hos föräldrar och bland läkare som ställer diagnoserna. Man kan enligt Sven Bölte se stora regionala skillnader i andel diagnoser, där områden där det finns en stor kunskap om autism, också ställer fler diagnoser. 
 
Men utvecklingen beror också på att samhället ställer högre krav i dag på att man ska fungera socialt. 
 
– Ökningen speglar hur svårt det är att hänga med i de krav som finns i samhället på att man ska vara flexibel, kunna samarbeta och hänga med intellektuellt. Det är många av de här färdigheterna som de här personerna har problem med och de problemen blir därför tydligare i dag, säger Sven Bölte. 
 
Men enligt amerikanska experter är det inte bara en ökad medvetenhet och tuffare samhällsklimat som ligger bakom, utan även en faktisk ökning av andelen människor som har funktionsnedsättningen. Det finns flera teorier om vilka faktorer som kan påverka. Mammans och pappans ålder påverkar till exempel, vilket kan förklara en del av ökningen i Stockholm, där man skaffar barn mycket senare i dag än för tio år sedan. Men miljögifter kan också spela in. 
 
– Det finns ingen enkel förklaring. Men om man har genetisk känslighet så kan till exempel ett nedsatt immunförsvar i kombination med att man bor på en gata med höga luftföroreningar öka risken för autism.
 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset