Anden med 40 centimeter lång penis Den argentinska kopparanden har inte bara en vacker blå näbb, den har djurvärldens längsta penis.
Anden med 40 centimeter lång penis Den argentinska kopparanden har inte bara en vacker blå näbb, den har djurvärldens längsta penis.

Den argentinska kopparanden har världens längsta penis i förhållande till kroppsstorlek. Rekordet är 42,5 centimter. Därför blev könsorganet så långt.

När Kevin McCracken år 2001 hittade en argentisk kopparand med en 42 centimeter lång penis chockades forskningsvärlden. Det var sedan tidigare fastställt att djurarten var den med proportionellt sett störst könsorgan. Men på det exemplar som McCracken fotograferade var penislängd och kroppslängd ungefär densamma.

Utöver längden utmärker sig andens könsorgan genom dess spiralform och att det är full av piggar. Men utseendet har en förklaring. Efter McCrackens upptäckt började fler forskare intressera sig och även studera den kvinnliga kopparanden i Sydamerika, skriver Illustrerad vetenskap.

Det visade sig att det kvinnliga könsorganet inte bara var en enkel öppning med en kanal utan att det bestod av flera olika parallella gångar och sidofack. Anledningen att det ser ut så, tror forskarna, beror på att honänder ska ha möjlighet att leda det manliga könsorganet på villovägar för att undvika befruktning.

Våldtäkt är så pass vanligt förekommande bland andfåglar att honorna och hannarna utvecklat dessa två speciella egenskaper. Hannens penis har växt på längden för att kunna lämna sädesceller så långt in i honan som möjligt. Och honans könsorgan har blivit så labyrintlikt för att undvika detta.

► Läs mer och se bild hos Illustrerad vetenskap.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset