Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas, skriver Annie Lööf (C).
Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas, skriver Annie Lööf (C).

För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att begå sexuella övergrepp mot barn hör till de mest fruktansvärda brotten i ett samhälle. Varje anständigt samhälle måste agera med kraft. Centerpartiet tar krafttag mot de brottslingar som utnyttjar barn sexuellt och vill se hårdare straff för sexualbrott mot barn.

LÄS MER: Granskning: Här är tränarna som utnyttjar barn sexuellt

Sexualbrott mot barn är något vi måste orka prata om, även om det är jobbigt. Vi måste kunna säga hur vanliga övergreppen faktiskt är och kunna påpeka att mörkertalet dessutom är stort. Enligt Rädda Barnen har upp emot var femte barn utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Det är helt ofattbara siffror och tyvärr en bekräftelse på att samhället har misslyckats. I ett anständigt samhälle kan vi inte låta sexuella övergrepp mot barn fortgå. Centerpartiet har därför lagt en rad förslag för att bekämpa denna grova brottslighet.

För det första vill vi se en polis som har ordentligt med resurser att utföra sitt viktiga arbete. Vi har föreslagit fler poliser, höjda polislöner och mer pengar till utredningsverksamhet.

För det andra vill vi att straffen för sexualbrott mot barn höjs. Centerpartiet vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps, främst genom att höja minimistraffen. Vi tycker till exempel att det inte är rimligt med böter i straffskalan för barnpornografibrott, det bör enbart vara fängelse i straffskalan.

LÄS MER: DEBATT: Jag träffar barnen som berättar om sexuella övergrepp

För det tredje behöver vi se till att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks. I dag finns en preskriptionstid när det gäller sexualbrott mot barn, den börjar gälla när barnet fyller 18 år. Men det räcker inte. Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas. För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar. Centerpartiet vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

Att varje enskilt barn ska kunna växa upp i trygghet, oavsett i vilken del av landet de bor, borde vara en självklarhet. Så ser det inte ut idag. Denna typ av brott måste alltid tas på största allvar. Det är något som slår stenhårt mot både de barn som drabbas som mot tryggheten och tilliten i ett samhälle. Det är inte acceptabelt att de som utnyttjar barn kommer undan med för låga straff, eller att de i skydd av tiden helt kommer undan. Alla barn ska kunna växa upp i trygghet. Inget barn ska utnyttjas. Vill vi leva i ett anständigt samhälle krävs det att vi agerar.

Annie Lööf, Partiledare (C)

LÄS MER: Åtta tips från psykologen – så pratar du om övergrepp med dina barn

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset