Utredningen om partistöd har överlämnats till justitieminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.
Utredningen om partistöd har överlämnats till justitieminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Partierna ska från 2018 öppet redovisa sina intäkter även på lokal och regional nivå, föreslår en utredning. Och ett principiellt förbud införs mot anonyma bidrag, över ett visst belopp.

Men oenighet råder i kommittén, där riksdagspartierna har deltagit, om ifall fackliga organisationer först ska tvingas fråga enskilda medlemmar om bidrag ska ges till partier.

Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnar därför varsin reservation i utredningen Ökad insyn i partiers finansiering som nu lämnats till regeringen. De menar att det är ett stort problem att medlemmar inte har större inflytande över bidrag som framförallt LO-förbund ger till Socialdemokraterna.

Utredningens främsta uppdrag har varit att utvidga de regler för hur partierna ska redovisa sina intäkter, och vilka bidrag de får ta emot, till lokal och regional nivå. Det vill säga i första hand i kommuner och landsting.

Släpat efter

– Sverige har släpat efter på det här området, säger justitieminister Morgan Johansson (S), med anledning av att bland andra en kommitté inom Europarådet gång på gång har kritiserat Sverige för bristen på regler om partifinansiering.

Sedan tidigare finns regler för hur riksdagspartierna måste redovisa sina intäkter.

Det finns också vissa regler som rör anonyma bidrag, men nu införs istället ett rakt förbud att ta emot anonyma bidrag som överstiger cirka 2 200 kronor. Utredningens ordförande, Marianne Eliason, kallar det för ett principiellt förbud.

Det är renare, menar hon, att ha en sådan regel än att ha det som gäller nu. Dagens ordning innebär att ett riksdagsparti som tar emot ett anonymt bidrag kan förlora partistödet, som handlar om tiotals miljoner.

Rimliga skäl

Enligt Eliason finns det också helt rimliga skäl till att lämna mindre, anonyma bidrag, Till exempel att ens föräldrar röstar på ett annat parti än det man vill skänka till, eller att en person inte vill att arbetsgivaren ska kunna ta reda på vilket parti den anställde skänkt pengar till.

Skyldigheten att redovisa intäkter ska gälla sidoorganisationer som kvinno- och ungdomsförbund, alla lokala och regionala partiföreningar, enskilda ledamöter i kommun-, landstings- och regionfullmäktige. Men offentliga partistöd från kommunen, till exempel, måste inte redovisas. Skyldigheten att anmäla gäller andra intäkter, om de överstiger lite mer än 22 000 kronor per år.

Utredningen har undersökt om även så kallade särskilda insamlingsorganisationer för partierna ska omfattas. Svaret är nej.

– Vi har frågat partierna om några sådana förekommer men ingen säger sig känna till några sådana, säger Marianne Eliason men tillägger att det finns skäl att vara uppmärksamma om sådana skulle dyka upp igen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset