Ångest och depression, oro och självskadebeteende. De psykiska problemen breder ut sig bland skånska barn
Ångest och depression, oro och självskadebeteende. De psykiska problemen breder ut sig bland skånska barn

Allt fler skånska barn går i terapi, visar nya siffror. – Det hänger ihop med samhällsförändring-arna. Antalet unga som mår dåligt har ökat, säger Henrik Sedvall, barnpsykolog vid Region Skåne.

Ångest och depression, oro och självskadebeteende. De psykiska problemen breder ut sig bland skånska barn, visar statistik som Region Skåne tagit fram på uppdrag av Metro. Sedan 2008 har antalet terapiremisser till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ökat med nästan 20 procent, och just nu går 3 200 skåningar under 18 år i terapi. Samtalsterapi är vanligt, men även att barnen får rita. 

– För tonåringar som har mycket oro och ångest och inte vill gå till skolan gäller det också att tillsammans med sin terapeut exponera sig och utsätta sig för situationerna som man försökt undvika, säger Henrik Sedvall. 

Hittills i år har ungefär 7 000 remisser skickats till BUP i Skåne, att jämföra med 5900 under motsvarande period 2008. Nästan hälften är så kallade egenremisser, där barnen själva eller föräldrarna söker. I övriga fall kommer remisserna främst från skolan, socialtjänsten eller primärvården. Enligt Sedvall handlar det inte bara om personer som lider av ångest och skär sig i armarna. Ökningen beror också på terapi för barn med ADHD, Aspergers och andra neuropsykologiska nedsättningar. 

– Det har blivit en annan öppenhet att gå till BUP. Det är inte längre lika skamfyllt, säger Sedvall.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset