Anna Rohlin Larsson jobbar som projektledare på fackförbundet Jusek.
Anna Rohlin Larsson jobbar som projektledare på fackförbundet Jusek.

Här trivs dynamiska personer med starka värderingar, enligt Anna Rohlin Larsson.

Du som har starka värderingar och vill ha en spännande utveckling på jobbet kan göra som Anna Rohlin Larsson: Göra karriär i medlemssektorn. Men var beredd på andra spelregler.

Medlemssektorn spänner över motions-, frilufts- och idrottsrörelserna, fackförbunden, studieförbunden, bistånds- och miljöorganisationer och bostadsrättsföreningar i alla storlekar.

– En karriär inom medlemssektorn passar den som har starka värderingar och kan ta den speciella, dynamiska rollen att vara medlemmarnas förlängda arm, säger Angeli Sjöström, medförfattare till boken ”Medlemsmodellen – att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar”, samhällsentreprenör och  grundare till Medlemsutveckling.se.

Anna Rohlin Larsson, som jobbar som projektledare på fackförbundet Jusek, vet precis vad den ”speciella dynamiska rollen” handlar om:

– Det är ett annat sätt att tänka som tar ett tag att komma in i. Allt vi gör måste vara motiverat utifrån perspektivet att det ska gynna våra medlemmar. Budgeten är ofta väldigt begränsad, så det kräver att vi hela tiden söker kreativa lösningar.

Medlemmarna är både ens kunder och – i förlängningen – även ens chefer.

– Jag och mina kolleger drivs både av förbundets grundidé och vill göra bra saker för våra medlemmar baserat på vad fullmäktige har beslutat.  

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset