Arbetsplatsen som bojkottar möten Carpet Vista bojkottar traditionella möten och avhandlar saker som måste diskuteras igenom direkt i korridoren. Från vänster: Anna Persson, Ludvig Friberger och Alexandra Thaulow.
Arbetsplatsen som bojkottar möten Carpet Vista bojkottar traditionella möten och avhandlar saker som måste diskuteras igenom direkt i korridoren. Från vänster: Anna Persson, Ludvig Friberger och Alexandra Thaulow.

Här är arbetsplatsen som utesluter inplanerade interna möten. Sånär som på 10 minuter.

– Ja, ett informationsmöte i veckan har vi. Där vi berättar vad som hänt och vad som komma skall. Annars tar vi frågorna när de kommer, säger Ludvig Friberger.

Han är grundare av Carpet Vista i Malmö, som med sina 27 medarbetare omsätter ungefär 100 miljoner om året på att sälja mattor online. Så jo. Business kan gå bra även utan möten. Eller kanske tack vare det. Ludvigs grundattityd är att ingen gillar att bli uppbunden i möten, och att väsentligt mindre blir gjort på dagen om man sitter mycket i möten.

-- Möten skapar också lätt en trötthet i organisationen. Om man har en fråga som man behöver diskutera är det bättre att söka upp personerna som det berör och ta tag i frågan direkt, kort och snabbt. Om kollegan är upptagen är det okej att säga ”Jag behöver avsluta detta först, men vi kan prata om detta om en timme? Eller står något stilla i väntan på mig? I så fall tar vi det nu.”

Varför bojkottar inte fler företag möten? Cornelia Eneroth, specialicerad på att hjälpa organisationer att förändra sin möteskultur, säger:

-- Utmaningen är att våga ifrågasätta, stanna upp och ställa sig frågan: ”Vad skulle det innebära om vi halverade vår mötestid?”. Där finns en rädsla. För en genomgripande förändring krävs att man skapar en samsyn kring nya mötesvanor, sätter upp nya kriterier för möten och se till att de följs. kristian borglund

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset