Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) kommenterar Timss-rapporten.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) kommenterar Timss-rapporten.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tycker inte att någon regering ska ta åt sig äran för de förbättrade matteresultaten.Han medger dock att Alliansens "matematiklyft" varit viktig.

– De här resultaten ska ingen regering ta åt sig äran för, i slutändan är det en arbetsseger för svensk skola, säger Fridolin.

Fortbildning av lärare pekas från flera håll ut som en möjlig orsak till resultatlyftet i Timss-mätningen. I synnerhet det så kallade matematiklyftet som infördes av den förra Alliansregeringen 2012.

”En viktig reform”

– Matematiklyftet har varit en jätteviktig reform som vi är väldigt stolta över att vi gemensamt har infört. säger Fridolin.

Han påpekar att den nuvarande regeringen nu permanentar matematiklyftet.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) tycker att Timss-resultatet visar på betydelsen av en hållbar inriktning för kompetensutvecklingen.

Ekström pekar också på de nya läroplanerna med större fokus på kunskapskraven i skolan som betydelsefulla. De började gälla 2011 och infördes i stor politisk samsyn, uppger hon.

Pekar ut konflikt

Enligt Ekström och Fridolin handlar i dag den stora skolpolitiska konflikten om att få en jämlik skola. Det ska spela mindre roll var eleven bor eller vilken utbildningsnivå föräldrarna har.

– Det stora orosmolnet är att vi har ökande ojämlikhet, säger Fridolin.

Han lyfter fram regeringens satsningar på mer personal i skolan och den kommande läsa-räkna-skriva-garantin som ska ge lärare mandat att sätta in extra stöd för elever som behöver det.

Vågar inte

Den förre utbildningsministern Jan Björklund (L) vågar inte slå fast att det har skett ett trendbrott i svensk skola och han vill inte ta åt sig äran för de förbättrade Timss-resultaten. Även Björklund anser mätningen vara en seger för lärare och elever.

Han tror ändå att Alliansregeringens skolreformer med större fokus på kunskapsresultat ger resultat de kommande åren.

– Alla dessa reformer sammantaget kommer att vända resultaten i svensk skola, säger han.

Vill se mer

Björklund anser att svensk skola ska vara bland de tio i topp i världen. Han vill bland annat ha en tioårig grundskola och fler lektionstimmar och konstaterar att den nuvarande regeringen inte har rivit upp någon av Alliansens större reformer. Han anser ändå att det finns en tydlig konflikt när det gäller tidigare betyg och ordning och reda i klassrummen.

Är oroad

– Jag är orolig för att det här bara blir en kortvarig uppgång, säger Moderaterna skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall om Timss-mätningen.

Hon vill se regeringen följa Alliansens råd att införa mer undervisningstid, mer matematiklektioner och hålla fast vid tydliga kunskapskrav.

 

Lars Schröder/TT
Anna Ekström och Gustav Fridolin glädjer sig åt trendbrottet. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset