Pajala vintern 2016: Asylsökande ser ut genom ett fönster på ett flyktingboende. Arkivbild.
Pajala vintern 2016: Asylsökande ser ut genom ett fönster på ett flyktingboende. Arkivbild.

De flesta är nöjda med sitt asylboende, men många känner stress över den långa väntan på besked om uppehållstillstånd. En överväldigande majoritet – 84 procent – vill också skapa sig en permanent tillvaro i Sverige. Men bara hälften tror att de ska lyckas.

När 1 691 personer vid 18 av landets olika asylboenden som deltagit i Expressens asylenkät får komma till tals visar det sig att majoriteten av dem som kommit till Sverige vill etablera sina liv här. Bara totalt 7 procent vill återvända till sitt hemland när situationen tillåter det.

Men viljan att återvända skiljer sig åt beroende varifrån man kommer. Tillfrågade somalier vill inte återvända hem överhuvudtaget. Däremot önskar 13 procent av iranierna och 11 procent av de tillfrågade syrierna att en dag få åka tillbaks, enligt enkätresultatet.

När det gäller den nuvarande situationen i Sverige så uppger 59 procent av de asylsökande att de är nöjda med situationen på sitt boende. En tredjedel av dem är till och med mycket nöjda. Men det finns också missnöje, framför allt när det handlar om de långa väntetiderna på besked om uppehållstillstånd.

En del, 37 procent, anser också att pengarna de får från Migrationsverket inte räcker till, och runt 30 procent uppger att de är missnöjda med att inte få lov att jobba eller saknar möjligheter att lära sig svenska. 34 procent säger att de är missnöjda med maten.

Den långa väntetiden på besked om man får stanna i Sverige eller inte stressar många. Väntetiderna pekas av Migrationsverket också ut som den största utmaningen under 2016. Hittills har mindre än hälften av förra årets 163 000 asylansökningar klarats av, skriver Expressen. Väntetiderna förväntas dessutom öka framöver och kan hamna på drygt 14-15 månader.

Fredrik Sandberg/TT
Pajala 2016: Stadsbilden förändras när många asylsökande plötsligt finns i kommunen. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset