"Inte sällan påstår människor att vårt rättsväsende är ett skämt", skriver biträdande juristen Viktor Banke som har en annan bild – från insidan.
"Inte sällan påstår människor att vårt rättsväsende är ett skämt", skriver biträdande juristen Viktor Banke som har en annan bild – från insidan.

Vi som verkar inom rättsväsendet får ofta beslut och domar som går oss emot. Vi kämpar i vad som ibland tycks vara en evig uppförsbacke för våra klienter. Vi kämpar och skakar åt huvudet åt avgöranden men fortsätter ändå, skriver Viktor Banke.

Den som tar del av den kriminalpolitiska debatten stöter ofta på en raljant ton om det svenska rättsväsendet. Inte sällan påstår människor att vårt rättsväsende är ett skämt. Jag hörde det senast häromdagen av en inflytelserik debattör och jag har hört det tusen gånger förut. Ett skämt.

Det rättsväsende jag dagligen verkar inom är långt ifrån ett skämt. Visst finns det saker att förbättra, men inga större systemfel. Tvärtom. Du kan åka till varje domstol i hela Sverige och hitta ett huvudsakligen rättssäkert och respektfullt bemötande. Du kan läsa tusentals välskrivna domar, och om rättens ordförande sagt att domen ska komma klockan 11 så brukar den komma klockan 11. Tusentals domstolshandläggare gör dagligen ett oundgängligt arbete i domstolarnas hjärta.

LÄS MER: Viktor Banke: Flyktinginvandringen minskar radikalt – nu måste anhöriga få komma till Sverige

I tusentals beslut avgörs viktiga saker för enskilda på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med lagstiftarens vilja. Och vad gäller lagstiftaren har Sverige en gedigen lagstiftningsapparat, även om vissa politiker stundom hemfaller åt de skenbart populära lösningarna snarare än de konstruktiva. I beslut och domar avgörs vårdnad, skulder, tvångsvård, bistånd, skuld, straff, markrätter med mera. Om lagstiftaren har sagt att man ska få överklaga, då får man det, utan undantag.

Vi som verkar inom rättsväsendet får ofta beslut och domar som går oss emot. Vi kämpar i vad som ibland tycks vara en evig uppförsbacke för våra klienter. Vi kämpar och skakar på huvudet åt avgöranden men fortsätter ändå. Fortsätter för att förmå rättsväsendets verkställande del, beslutsfattarna, att flytta någon millimeter i en viss fråga. Men sällan för att välta systemet.

LÄS MER: Viktor Banke: Skyll inte på Reinfeldt – grunden till dagens asylpolitik lades långt innan

Ett system som slipats på, förfinats och inom vetenskapen diskuterats under drygt 100 år. Det som folk i tusentals inlägg på sociala medier, i fikarum eller inför oförstående barn svär över som vore det helt ogenomtänkt, det har i regel någon redan tänkt på. Sedan har någon annan tänkt på det medan en tredje har diskuterat det i en obskyr rättsvetenskaplig tidskrift, och slutligen har regeringen utrett saken och låtit flertalet berörda remissinstanser yttra sig.

Det är en rättsapparat att vara stolt över, men man ska inte nöja sig. Naturligtvis inte. Det finns brister, och man bör hela tiden verka för ett förbättrat rättsväsende. Och ta del av det! Domar är offentliga, förhandlingar öppna för allmänheten. Men att bara påstå att rättsväsendet är ett skämt, det är dumt. Dels för att det är fel, men också för att det är kontraproduktivt. Människor bör inte i onödan känna distans eller förakt för rättstillämpningen. Inte heller rättslöshet. Det är allas rättsväsende, och det ska vara till för alla.

+ Bara fyra år och åtta dagar till USA:s näste president.
– Åtta dagar till Donald Trump blir president. Hjälp.

LÄS MER: Viktor Banke: Vi måste behandla klimatfrågan som en ödesfråga för planeten

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset