Förbjud, förstatliga, förändra! Bara vi gör ditt eller datt kommer det att bli bra. Det är ingen hejd på enkla förslag för att skolan ska bli bättre. Alla är vi experter eftersom vi gått i skolan och därmed tycker att vi vet vad vi pratar om.

Själv börjar jag snarast tycka synd om skolan och lärarna som blivit ett sådant slagträ i den politiska debatten. Och det är inget nytt.

För tio år sedan var det andra enkla lösningar som gällde. Ni minns kanske hur Jan Björklund förklarade att lösningen för skolan var att ge lärarna större befogenheter att straffa elever som inte skötte sig i klassrummet. Det handlade om att kunna stänga av elever från skolan, betyg i ordning och uppförande, betyg i tidigare åldrar, att kunna döma till kvarsittning. Bara vi gjorde det skulle det bli bra.

Det som diskuteras är på ytan. Statlig eller kommunal skola? Vilket betygssystem ska vi ha? Vilka driftsformer ska tillåtas? Påfallande ofta rör förslagen sådant som ligger långt ifrån skolans verksamhet.
Ni får ursäkta, men jag tror inte driftsform, betygssystemets utformning eller huruvida skolan är statlig eller kommunal som är avgörande för om en elev går ut skolan med godkända betyg eller inte.

Snarare tvärtom.

Ett av problemen är att nästan all kraft och energi de senaste åren gått åt till att diskutera dessa frågor i stället för att fokusera på verksamheten. 

När det studerats hur skolor klarat att avsevärt förbättra sina skolresultat så är det helt andra saker som varit avgörande. Lärarens, rektorns och kommunens förväntningar på eleverna påverkar. Tydliga förväntningar från omgivningen är viktigare än vilken slags betyg som ges.

Att lärarna känner till den senaste pedagogiska forskningen tycks kunna bidra positivt. Istället har vi en minister som gärna hyllar gammaldags disciplin och lydnad med tillhörande strafftänkande.

En av de viktigaste delarna är att lärarna kan använda minst hälften av sin arbetstid till undervisning. Svaren i dagens debatt är mer administration, mer statlig kontroll, stora omorganisationer eller nya betygssystem.

I flera år har vi diskuterat driftsformer. I mångt och mycket en diskussion som helt missat målet. Nu dyker det upp allt fler krav på förstatligande av skolan. Det låter förförande bra, men jag tvivlar på att en ny stor omorganisation gör saken bättre.

Själv känner jag alltmer att jag önskar av nästa skolminister ett löfte att INTE göra någonting alls åt skolans driftsformer, betygssystem eller organisation. Då kanske det kommer att bli bra.

+ Sommarlov

Växer inte gräset onödigt fort i trädgården?

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset