Bacon är inte religion. I alla fall inte enligt Kammarkollegiet, som avslår United Church of Bacon status som trossamfund.

Kyrkan startades av ett gäng ateister i Las Vegas, USA, 2010, som en religiös parodi och håller bröllop, dop och begravningar. De vill att icke-religiösa ska behandlas på samma sätt som religiösa och uppmuntrar vetenskap och kritiskt tänkande.

I april ansökte en svensk del av kyrkan om att få registreras som trossamfund, med samma rättigheter som till exempel kristna, muslimer eller hinduer. Nu har de fått nobben av Kammarkollegiet, med motivation att fullständiga handlingar inte inkommit. 

”Samfundet har inte heller besvarat Kammarkollegiets frågor avseende huruvida United Church of Bacon, Swedish branch är en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst eller hur beslut fattas i trossamfundets angelägenheter.”

Beslutet är inte slutgiltigt, utan kan överklagas.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset