Justitieminister Beatrice Ask är skeptisk till EU:s datalagringsdirektiv, men har trots det lagt fram ett förslag till en svensk lag baserad på EU:s datalagringsdirektiv från 2006. Nu är den överlämnad till lagrådet. Om den går igenom kommer den innebära att information om bland annat alla telefonsamtal måste lagras.
Justitieminister Beatrice Ask är skeptisk till EU:s datalagringsdirektiv, men har trots det lagt fram ett förslag till en svensk lag baserad på EU:s datalagringsdirektiv från 2006. Nu är den överlämnad till lagrådet. Om den går igenom kommer den innebära att information om bland annat alla telefonsamtal måste lagras.

Jon Karlung, Bahnhof.

Nästa sommar kan regeringens nya lag om massövervakning träda i kraft. ”Dyrt för konsumenten” och ”lätt att smita undan” lyder omdömena. Justitieministern: Den här typen av information kan ha stor betydelse för polisens brottsbekämpning.

I juli nästa år når övervakningen av alla svenska medborgare nästa nivå. Då kan EU:s omstridda datalagringsdirektiv bli svensk lag.

”Övervakningssamhälle”, säger bloggosfären. ”Det kommer bli dyrare för konsumenterna”, säger operatörerna. ”Lätt att smita undan för den som vill”, säger teknikexperterna.

Kostnaden för den massiva datalagringen blir, enligt regeringen, 200 miljoner kronor i engångskostnad och sedan 20 miljoner kronor om året. En siffra som kraftigt ifrågasätts av branschorganisationen IT- och telekomföretagen.

De bedömer kostnaden för införandet till drygt 1,1 miljarder kronor och den årliga driftskostnaden till 364 miljoner kronor.

Men enligt Jon Karlung, styrelseordförande för internetoperatören Bahnhof, är det inte pengarna som är det största problemet.
– Lagringen kommer kosta mycket mer än vad lagrådsremissen säger, men det här ska inte reduceras till en pengamässig fråga, säger han.

Enligt honom är den största risken att databaserna kommer läcka information.
– Det finns alltid den mänskliga faktorn. Se bara på USA:s försvar och Wikileaks. Företag går dessutom i konkurs och säljs, vad händer med databasen då?

För den som är intresserad finns också flera sätt att gå runt lagen.
– Den tekniska utvecklingen har skapat många kryphål. Det räcker med att använda en VPN-tjänst, så kommer man runt registreringen.

Han oroas över övervakningstrenden.
– Jag tycker att det är en jättekatastrof. Från att staten såg ganska positivt på nätet har det förvandlats till ett system för att övervaka och kontrollera medborgarna.

Beatrice Ask: ”Jag har varit skeptisk”

För Metro Teknik berättar justitieminister Beatrice Ask om sin egen ovilja mot datalagringsdirektivet.
– Jag har varit skeptisk till det men Sverige är skyldigt att genomföra direktivet. Vi har valt kortast möjliga lagringstid och kommer att ställa krav på hur uppgifterna ska skyddas. Samtidigt ska vi vara medvetna om att den här typen av information kan ha stor betydelse för polisens brottsbekämpning.

Till och med amerikanska försvarshemligheter läcker genom Wikileaks. Hur kan ni garantera att inte informationen läcker här?
– För att åstadkomma ett så gott skydd som möjligt har vi valt kortast möjliga lagringstid och kommer att ställa krav på hur uppgifterna skyddas. Motsvarande problem finns redan i dag eftersom många operatörer lagrar trafikuppgifter för kommersiella ändamål.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset