Jo, vi vet att inte alla barn har en pappa som är närvarande. Han kanske inte lever längre, eller så finns han långt bort, försvunnen ur barnets liv. Det är ledsamt och kanske svårt att ändra på. Men vi vet också att det finns många barn som har en pappa, kanske till och med i samma stad, som inte får träffa sitt barn för att mamma inte tillåter det. 

En uppsats från Uppsala universitet, ”Vårdnadstvister i praktiken”, visar att det oftast är mamman som startar vårdnadstvisten och att mammans vanligaste yrkande är ensam vårdnad, med samarbetsproblem med pappan som grund. Statistiken bygger på 271 vårdnadsmål från tingsrätter i hela Sverige under perioden januari 2012 till mars 2013. I 62 procent av fallen var det mamman som startade vårdnadstvisten, i 88 procent av dessa stämningar hade mamman yrkade om ensam vårdnad, och i 64 procent av fallen var skälet samarbetsproblem med pappan. Trots dessa fakta finns det hopp om förändring.

► LÄS MER: Barn i vårdnadstvist mår dåligt

De flesta skilda föräldrar, tre fjärdedelar, klarar faktiskt av att ge sina barn möjlighet till fortsatt god kontakt med den andra föräldern, som oftast är en pappa, utan krångel om umgängesfördelning och smutskastning. Det går alltså – det handlar ofta om viljan och att kunna skilja sin ilska från barnets behov.

Det har tyvärr blivit sämre för barn sedan 2006, då lagstiftningen senast ändrades. En tydlig indikator är den kraftiga ökningen av antal vårdnadsmål i tingsrätterna. Sedan 2006 är ökningen 116 procent, dvs mer än en fördubbling. Siffrorna tyder på ett gigantiskt misslyckande inom det kanske viktigaste området i samhället, det handlar om barnens framtid och välbefinnande. De institutioner – socialtjänst, BUP och domstolar – som ska skydda barnen från förlust av en förälder och många andra till barnet närstående, fungerar dåligt och ibland inte alls.

Men det räcker inte med att justera lagarna. Man måste också komma åt de värderingar som dominerar inom institutionerna ovan. Under tiden måste vi verka för ökad medvetenhet om vikten av barns behov av båda sina föräldrar. Vi måste verka för en öppen debatt om hur barns liv vid föräldrars skilsmässa ska skyddas.

► LÄS MER: "Skärp er, skilsmässoföräldrar"

Vi kommer inte att ge oss förrän vi får en jämställdhet värd namnet på detta område. Vi kommer också att ställa krav på föräldrarna att de beter sig anständigt så att barn får ha två föräldrar kvar på helt lika villkor under sin uppväxt. Den förälder som inte kan, eller vill, hantera separationen utifrån barnets behov, bästa och rättigheter, ska inte ges huvudansvaret för barnets liv. Att kräva bevis på föräldernas förmåga avseende omsorg, dialog och samarbete borde vara normen.

Anders Fors

Ordförande, Föreningen PappaBarn

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset