Aedes aegypti, stickmyggan som sprider zikavirus. Men hos mygg i Kalifornien har viruset ännu inte påträffats. Arkivbild.
Aedes aegypti, stickmyggan som sprider zikavirus. Men hos mygg i Kalifornien har viruset ännu inte påträffats. Arkivbild.

Två barn har fötts i Kalifornien med fosterskador som tros bero på att mödrarna smittats med zikavirus. Mödrarna har smittats i länder där smittspridning är känd, meddelar Kaliforniens sjukvårdsmyndigheter utan att uppge var barnen är födda.

Barnen har mikrocefali, den skada i form av förkrympt hjärna som sätts i samband med viruset.

I delar av Kalifornien förekommer den mygga som sprider viruset, men det finns ännu inga rapporter som tyder på att det förekommer spridning via mygg i den amerikanska delstaten.

I slutet av juli hade man i Kalifornien upptäckt 114 zikafall, men alla de personerna har besökt berörda områden utanför USA.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset