"Små och små –  åtta år tror jag den yngsta var," säger Mats Pertoft (MP).
"Små och små –  åtta år tror jag den yngsta var," säger Mats Pertoft (MP).

När Miljöpartiets lista till fullmäktigevalet i Haninge bestämdes deltog flera små barn i omröstningen. Och det är helt okej, enligt partiets ledning. – Små och små. Åtta år tror jag den yngsta var, men jag kollade aldrig det, säger Mats Pertoft (MP), riksdagsman och regionordförande som ledde medlemsmötet.

TT

Mats Pertoft, riksdagsledamot (MP).

Det var den 27 januari som medlemmarna i Miljöpartiet i Haninge, som sedan länge skakas av inre strider, samlades för att besluta vilka kandidater som ska stå först på partiets lista inför fullmäktigevalet i höst. Fler av mötesdeltagarna var mycket unga, men det hindrade inte att de deltog i omröstningarna.

– Det var åtminstone en sexåring och en åttaåring och flera andra små barn som röstade. De gjorde precis som deras föräldrar sa åt dem. Det är pinsamt både för deras föräldrar och för partiet, säger Maher Habta, ersättare i fullmäktige och rösträknare vid mötet.

När han ifrågasatte att så unga kunde rösta fick han beskedet av mötesordföranden Mats Pertoft att det var helt i sin ordning. I MP har nämligen alla medlemmar, även i ungdomsförbundet Grön ungdom, rösträtt.

Är det rimligt att åttaåringar bestämmer vilka som ska sitta fullmäktige och få förtroendeuppdrag i kommunen?

– Ja. Det är en medveten satsning från vår sida - vi vill vara ett öppet parti där ungdomar har talan och beslutanderätt, säger Mats Pertoft.

Men är inte risken uppenbar att barnen bara röstar som sina föräldrar, och möjligen även på dem?

– Det råder inga jävsförhållanden för att du råkar ingå i en familj. Och jag tror inte att åttaåringar automatiskt gör som föräldrarna säger åt dem, det gjorde i varje fall inte mina barn i den åldern.

Barn röstade fram Gustav Reinfeldt

Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner bekräftar för Metro att partiet inte har några åldersgränser vid medlemsomröstningar, om inte lokalföreningen har tagit särskilda beslut om sådana.

– Det stora problemet i politiken är att få unga människor att delta. Sedan kan jag personligen säga att om jag var aktiv i en lokalföreningen så skulle jag inte ta med min åttaåring på ett politiskt möte för att fatta beslut.

LÄS ÄVEN:

Experten om Åkessons tal: MP är huvudfiende

Miljöpartiet kontrar med orange t-bana

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset