Att föda barn ska inte vara förenat med otrygghet, oro och osäkerhet. Bind ihop vårdkedjan och gör vården mer rättvis, det ska inte göra stor skillnad var i landet du bor! Det är några kraven från barnmorskorna och födande föräldrar.
Att föda barn ska inte vara förenat med otrygghet, oro och osäkerhet. Bind ihop vårdkedjan och gör vården mer rättvis, det ska inte göra stor skillnad var i landet du bor! Det är några kraven från barnmorskorna och födande föräldrar.

Många kvinnor får besvär efter att ha fött barn och enligt Socialstyrelsen ökade de akuta återbesöken förra året. "Det kan bero på de korta vårdtiderna – kvinnor skrivs ut innan de är kroppsligt och känslomässigt redo. Det finns också brister i uppföljningen efter förlossningen", säger Åsa Enervik, barnmorska på RFSU-kliniken som önskar att politikerna lyssnade bättre på de födandes protester.

I Stockholm spricker födande kvinnor oftare i underlivet än i andra delar av landet. Å andra sidan är födande kvinnor i glesbygd inte helt nöjda med vården. Tidningen Ottar gjorde en undersökning som visade att de som hade långt till förlossningen 2010 i dag fått ännu längre resväg, eftersom ännu fler BB lagts ner. I tidningen kan vi läsa om ilskan när Sollefteåborna erbjöds ABF-studiecirkel i ”bilförlossning” och om föreningen Lapplandsupproret som kämpar mot nedläggningarna av BB i regionen.

Även om svensk förlossningsvård är säker i internationell jämförelse, räcker det inte – vi borde kunna kräva mer av svensk förlossningsvård än vi kan göra i dag.

LÄS MER: Sexologen: Fem sexställningar världen glömt

– Resurserna finns. Hög kompetens finns, likaså pengar. Men det gäller att resurserna används på rätt sätt, där de behövs, säger Åsa Enervik.

Hela vårdkedjan behöver ses över, från tiden före förlossningen till tiden efter. Just detta arbetar den ideella organsationen Födelsevrålet för. De tror att en sammankopplad vårdkedja gör födande mer trygga och minskar risken att missa vårdskador.

– Att föda barn är krävande på alla sätt, kroppsligt och mentalt. Många känner sig lämnade ensamma efter förlossningen. Ensamma med en kropp som nyss fött barn, med det nya livet, med sina känslor, säger Åsa Enervik.

Idag har sjukhuset ansvar en vecka efter födsel, sedan har mödrahälsovården ansvaret i sex–åtta veckor. Men skillnaderna är stora i landet när det gäller eftervården. Vissa bjuds in till en efterkontroll medan andra vårdinstanser kräver att kvinnan själv bokar ett besök.

– Hur bra eftervård man får ska inte hänga på var man bor. Kontinuitet är nödvändigt för att upptäcka depression både hos födande och medförälder, säger Åsa Enervik.

Hon tycker att det är viktigt att ge plats för samtal om sex och relationer. Ingen ska lämnas ensam med besvär och smärta efter förlossningen.

Men hopp finns! Saker har börjat hända, tack vare att engagerade barnmorskor och föräldrar protesterar och organiserar sig.

– Resurserna ses över, det pågår forskningsprojekt och utbildningsinsatser. Till exempel arbetar RFSU för att barnmorskemottagningarna ska ha ansvaret för eftervården ett år efter födsel och alla ska erbjudas ett hembesök inom två veckor efter förlossningen, säger Åsa Enervik.

LÄS MER: Expertens tips: Så får du fart på sexlusten

 

Fakta: Fler engagerade

Förutom RFSU och organisationer som Födelsevrålet och Lapplandsupproret har även Svenska barnmorskeförbundet har ett starkt engagemang.

– Vi tycker att barnmorskors kompetens borde ge dem möjlighet till ett utökat uppdrag inom mödrahälsovården. Vi har en fungerande screening under graviditeten och den vill vi ska fortsätta i eftervården. Det måste finnas resurser för det – barnmorskor och tid samt möjlighet till kompetenshöjning, säger Mia Ahlberg, Svenska barnmorskeförbundets ordförande.

Om bara fokus och resurser sätts in i förlossningsvården och eftervården så kommer saker att hända.

– Det ger resultat, säger hon.

 

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset