Barnombudsmannen kräver att barnäktenskap kriminaliseras.
Barnombudsmannen kräver att barnäktenskap kriminaliseras.

Barn under 18 år ska inte få gifta sig och barnäktenskap ska kriminaliseras. Det kräver Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen, skriver Dagens Juridik.

I Sverige kan barnäktenskap med personer mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige enligt en lag som reglerar vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. I en rapport från Migrationsverket som kom i april framgick det att myndigheten identifierat 132 barn i mottagningssystemet, samt att de misstänkte att det fanns fler oidentifierade fall av gifta barn. 

Men det vill barnombudsmannen få ett slut på, skriver Dagens Juridik.

LÄS MER: Varj eminut tvingas 26 flickor att gifta sig

Myndigheten skriver att minderåriga som ingått äktenskap, särskilt i de fall där maken är äldre än hustrun, har flickor ofta en begränsad makt över sina egna liv. 

”Barnäktenskap bidrar också till fler fall av oavslutad skolgång, framför allt bland flickor, att barn inte tillåts gå i skolan, ökad risk för våld i hemmet, och en begränsning av rätten att röra sig fritt.” 

I en skrivelse till regeringen föreslår BO att lagen ändras så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år I Sverige erkänns. Den ändringen hade i så fall stämt överens med FN:s barnkonvention, kvinnokonvention samt FN:s utvecklingsmål Agenda 2030. 

BO föreslår även att ett nytt brott införs i äktenskapsbalken, barnäktenskapsbrott. Myndigheten vill också att staten utreder hur många minderåriga som är gifta, skriver Dagens Juridik. 

LÄS MER: Zinat blev bortgift som barn: Ett helvete som ungdomarna genomlider 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik