Föräldrar till cancersjuka barn får sämre ekonomi. Arkivbild.
Föräldrar till cancersjuka barn får sämre ekonomi. Arkivbild.

Familjer med barn med cancer drabbas inte enbart fysiskt och psykiskt. Även familjens ekonomi kan drabbas hårt. En studie från Karolinska institutet visar att ungefär 20 procent av arbetsinkomsten föll bort hos mammor till cancerdrabbade barn under det år barnet fick sin diagnos, rapporterar Vetenskapsradion.

Försämringen höll delvis i sig i sex år. Motsvarande siffra hos pappor var tio procent och att försämringen höll i sig i två år.

Förutom skillnaden mellan mammor och pappor visade studien, där forskarna använt svenska register som omfattar 3 500 föräldrar till nästan 2 000 cancerdrabbade barn, att ekonomin påverkas mest hos unga föräldrar, föräldrar med låg utbildning och mammor födda utanför Sverige.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset