Stefan Ingves är chef för Sveriges Riksbank.
Stefan Ingves är chef för Sveriges Riksbank.

Styrränta? Reporänta? Inflation? När Riksbanken presenterar räntebeskedet är det lätt att bli förvirrad. Lugn, bara lugn. Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Vad gör egentligen Riksbanken?

Riksbanken ska ”upprätthålla ett fast penningvärde”. Det görs genom att försöka hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Riksbanken ska också främja ett ”säkert och effektivt betalningsväsende” och har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt. Chefen för Sveriges Riksbank är Stefan Ingves.

Men vad är inflation?

Inflation kan uppstå på flera olika sätt och innebär att den allmänna prisnivån på saker och ting stiger. Ett sätt för inflation att uppstå skulle till exempel kunna vara att centralbanken tillhandahåller för mycket pengar, ett annat sätt är om folk vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera. Inflation kan också uppstå om kostnaderna för att producera varor och tjänster stiger. Riksbanken har valt att inflationsmålet ska vara 2 procent. Vad som är rätt och fel vad gäller nivån på inflationen är dock ingen exakt vetenskap.

Okej. De brukar prata om reporänta och styrränta när de ger räntebeskedet. Vad är det för något?

Reporänta är det främsta sättet att styra inflation och ekonomisk tillväxt på. Förändringar i reporäntan ger direkt effekt på marknadsräntan och kallas därför för styrränta. Reporäntan bestämmer kostnaderna för bankernas upplåning i Riksbanken. Om den höjs så kommer det alltså direkt att påverka räntan som din bank erbjuder dig på till exempel ditt bostadslån.

LÄS MER: ”Räntesmäll hotar – men inte nu”

Ordet konjunktur dyker upp ibland. Vad betyder det då?

Det är ett begrepp som används för att beskriva det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Begreppet omfattar inflation, tillväxt och arbetslöshet.

BNP-prognos. Vad är det?

BNP är en förkortning på bruttonationalprodukt. Det innebär kort och gott värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett helt år. BNP är det vanligaste måttet för att redogöra för ett lands ekonomiska tillväxt, alltså ökning i BNP.

LÄS MER: ”Brittisk ränta oförändrad

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om ekonomi pengar