Transportstyrelsen föreslår att nya miljözoner införs i städerna för att det ska bli renare luft. Arkivbild.
Transportstyrelsen föreslår att nya miljözoner införs i städerna för att det ska bli renare luft. Arkivbild.

Fordon som körs med bensin eller diesel kan förbjudas i en del av de svenska stadskärnorna i framtiden.Transportstyrelsen föreslår att nya miljözoner införs i städerna.

Myndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur dagens regelverk om miljözoner kan utökas till att gälla personbilar, lätta bussar och lastbilar. Transportstyrelsen föreslår att två nya zoner införs, miljözon klass 2 och klass 3.

– Det är för att få en bättre luftkvalitet, säger Kristofer Elo, utredare vid Transportstyrelsen, till TT.

För att få köra i klass 3 krävs det ett fordon som går på el eller vätgas, enligt förslaget. Klass 2 innebär att fordon som körs med bensin, diesel, etanol och gas måste uppfylla vissa miljökrav för att få köra där.

– Vi ser att miljözon klass 2 ger väldigt bra effekt mellan 2020 och 2025. Sedan börjar det ebba ut lite, säger Kristofer Elo.

Miljözon klass 3 bedöms ge en renare luft och en tystare stadsmiljö under en längre tid.

Enligt förslaget är det kommunerna som ska bestämma när och var bestämmelserna om miljözoner ska tillämpas.

Utredningen har överlämnats till näringsdepartementet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset