Familjerum där intagna kan få vistas med sina barn i ett häkte. Föreningen BUFFF vill stärka rättigheterna till barn med föräldrar i fängelse.
Familjerum där intagna kan få vistas med sina barn i ett häkte. Föreningen BUFFF vill stärka rättigheterna till barn med föräldrar i fängelse.

Minst 30 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar som är frihetsberövade. Vi behöver prata om hur vi ska hantera dessa barn, skriver organisationen Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (BUFFF).

Minna Nyman Sabbadini

Madelein Löfgren.

Sven-Eric Hansson

Petra Westerling.

När Maria var fyra år försvann hennes mamma, och ingen berättade varför. Maria drömde mardrömmar och tänkte att ett monster kommit och tagit hennes mamma.

När polisen hämtade mamman sov Maria. Och ingen berättade sanningen för henne när hon vaknade. 

Nu har Maria nästan alltid ont i magen. Hon är väldigt rädd för att monstren ska komma tillbaka på natten och ta hennes pappa. Hon vågar inte somna. För tänk om hon blir helt ensam i världen.

Minst 30 000 barn i Sverige har likt Maria en eller två föräldrar som är frihetsberövade. Exakt hur många de är vet ingen, eftersom det saknas krav på att räkna dem. Barn till frihetsberövade har inte samma rättigheter som andra barn i utsatta livssituationer.

Det saknas ett samlat stöd från samhället. Den ideella sektorn får bära ett orimligt tungt ansvar när socialtjänst, landsting och elevhälsovården i skolan sviker.

Maria vet inte att hennes mamma sitter i fängelse. Om inte familjen orkar eller förmår, vem ska då berätta var mamman befinner sig? Vem ser till att Maria slipper vara rädd för att somna? I dag bär ingen i samhället det ansvaret. Socialtjänst, landsting och elevhälsovård sviker Maria.

Men det skulle kunna vara så väldigt annorlunda, om:

 • polisen hade kommit tillbaka till Maria och berättat att hennes mamma nu bodde i häktet eller fängelset. Att hon kunde skriva, rita teckningar, få ringa och besöka henne.
 • åklagaren hade gett Marias mamma tillstånd att ringa sin dotter, i stället för restriktioner som förbjuder kommunikation.
 • förskolans personal hade fått information om hur de ska hantera att en förälder frihetsberövas.
 • anhöriga i familjen och släkten hade fått stöd för att inte känna skam inför det som hänt.
 • socialtjänsten sett till att Maria får träffa sin mamma när det är lämpligt ur barnets synvinkel.
 • omgivningen lärt sig att inte fördöma mammans handlingar och straffa Maria för dessa.

Vi inom den ideella organisationen Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (BUFFF) möter dagligen barn som Maria.

Alla barn vill veta vart deras föräldrar har tagit vägen. När de får kunskap om detta vill de genast veta hur mamma, pappa eller styvförälder har det, hur det ser ut i häktet eller fängelset, om de får sova där, om maten är god.

Barn ställer raka frågor och förtjänar raka svar, även om det allra svåraste. Att hålla saker hemlighet skadar bara barnen på kort och lång sikt.

Låt de osynliga, oräknade och bortglömda ta plats! Fredagen den 22 maj arrangerar BUFFF konferensen "Supporting children with imprisoned parents and their families" i Stockholm.

Vi kräver att:

 • beslut om restriktioner inte tillåts innefatta barn per automatik. Varje åklagare måste motivera sitt beslut om ett barn skall ha kontakt med sin förälder eller inte. 
 • barn som vill besöka sina föräldrar ska få hjälp från socialtjänsten eller genom ombud.
 • kriminalvården hittar lösningar för att säkra barns rätt att behålla kontakten med sina föräldrar. 
 • barn oavsett var de bor ska få likvärdigt och adekvat stöd. 
 • politiker inkluderar barn till frihetsberövade i alla satsningar på barn i riskmiljöer.
 • kriminalvården får i uppdrag och resurser att ge stöd till föräldrar som är frihetsberövade.

Madelein Löfgren, verksamhetschef BUFFF Stockholm, i ledningsgruppen för BUFFF Sverige

Petra Westerling, verksamhetschef BUFFF Värmland, i ledningsgruppen för BUFFF Sverige

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset