På engelska kallas det för ”the seven year itch” – på svenska säger vi ”sjuårskrisen”. Oavsett vilket så tycks det omtalade feno­menet verkligen existera. Det är näm­ligen ungefär så lång tid det tar innan många förhållanden börjar knaka rejält i fogarna, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Klara Leo
Beviset: 7-årskrisen finns i verkligheten

Den ökade belastningen som det innebär att få barn är ofta förklaringen till att förhållandet börjar knaka i fogarna, enligt familjerådgivaren. 

Myndigheten har gjort en genomgång av den familjerådgivning som bedrevs eller bekostades av kommunerna under 2011, och den visar att de vanligaste ärendena gällde parrelationer som pågått i mellan fem och nio år. Den vanligast klienten är i åldern 30–39 år.

Det finns rimliga förklaringar, som att många hunnit skaffa sig barn vid det laget.

– Det blir en ökad belastning på relationen. Ofta får sig jämlikheten i förhållandet en törn, säger Eva Lind, auktoriserad familjerådgivare i Stockholm, som arbetat med framför allt parrelationer sedan 1988.

Från att ha haft gott om pengar och tid för egna behov förändras plötsligt livet i ett nafs när familjen blir större. Det blir en stor omställning.

– Dessutom har människor i dag ofta väldigt höga krav på sig själva. Du vill vara en duktig yrkesmänniska, du kanske är mitt i karriären. Samtidigt har du krav på dig själv att vara en bra förälder. Det som får ta stryk är ofta parrelationen.

Även om förhållandet klarar sig genom sjuårskrisen väntar nya prövningar. Ytterligare en kris i parrelationen uppstår ofta när barnen börjar bli självständiga.

– Man kanske har samlats väldigt mycket kring barnen och deras behov, och så tappar man innehållet i relationen när det ändras. Det blir lite tomt.

Eva Lind menar att par i kris gör klokt i att söka familjerådgivning, oavsett om de vill separera eller tänker kämpa för att hålla ihop.

– Det är viktigt för bägge parter att förstå vad som ligger bakom beslutet. Min funktion som familjerådgivare är att få människor att prata med varandra. Vilka beslut de sedan kommer fram till – det är deras ansvar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset