Hur ska jag göra för att komma över vägen, sjöng mina föräldrar för mig som barn och nu är det min tur att sjunga den för mina barn när vi står och väntar på grön signal. Och alla bilarna bara kör förbi.

När man står där vid rödljuset med barnen hinner man även fundera och studera sin omgivning. På många gator är det fler gång- och cykeltrafikanter än vad det är bilar. Samtidigt säger många politiker att man ska prioritera just gång- och cykeltrafikanter. Ändå är det just bilarna som susar förbi med grön signal och vi andra som snällt får trycka på knappen och invänta grön signal. Än märkligare blir det när man beaktar alla fördelar det ger om fler går och cyklar. Gång- och cykeltrafik är kapacitetsstarka färdmedel som därigenom minskar trängseln, ger mer utrymme för träd, uteserveringar och gatuliv, minskar klimatutsläppen och bullret och bidrar till förbättrad folkhälsa.

Om man menar allvar med att prioritera gång- och cykeltrafikanter borde så klart grundinställningen på trafiksignalerna vara att det är grönt för dessa trafikantgrupper medan bilisterna i stället får vänta på grönt. Politiker, gå från ord till handling och låt mina barn slippa lära sina barn sången om hur man ska göra för att komma över vägen. Ge dem grön gubbe!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset