Jan Björklunds dagar som partiledare kan vara räknade. Folkpartiets unga väljare anser att EU-kommissionären Birgitta Ohlssons profilfrågor är viktigast och hon klår honom i interna omröstningar. Men än så länge är det inte aktuellt att avgå, säger Jan Björklund. Och han förnekar att Folkpartiet skulle vara en sekt.

Urban Brådhe

Jan Björklund säger att det inte är aktuellt att avgå som partiledare. 

 
Det har spekulerats om att du ska avgå vid Folkpartiets landsmöte 2015. Bland annat för att du förlorade provvalet i Stockholms stad och län för första gången förra året (EU-minister Birgitta Ohlsson fick 603 röster, Björklund 481).
 
– Det har jag inga planer på.  Jag valdes om enhälligt av Folkpartiets landsmöte och jag upplever att jag har ett väldigt starkt stöd i partiet. Att det finns flera personer – fyra stycken har jag sett det spekuleras om - som någon gång i framtiden skulle vara lämpliga att ta över, tycker jag är jättebra. Men det är ingen fråga som är aktuell nu.
 
Är Folkpartiet egentligen en sekt?
 
–  Nä, vad då? 420 000 väljare hade vi väl sist.
 
Väldigt mycket i Folkpartiet tycks utgå från ett kollektiv på Lidingö. Jämställdhetsminister Maria Arnholm bor där, din statsekreterare Bertil Östberg har bott där, flera borgarråd i Stockholms stad likaså.  
 
 Nä, jag förstår inte frågan faktiskt, Jag svarar gärna på frågor om politik. 
 
Vad har kollektivet för betydelse egentligen?
 
 Ingen alls, ingen alls faktiskt. Det är Folkpartiets landsmöte som bestämmer Folkpartiets beslut.
 
Men du mötte din fru där också?
 
 Ja, absolut. Men jag kände Maria sedan tidigare, vi kände ju varandra sedan ungdomsförbundet.
 
Folkpartiet har ägt skolfrågan länge och uppfattas mycket som ett enfrågeparti.
 
 Skolan är antingen den viktigaste eller näst viktigaste frågan i alla undersökningar. För ett parti av
Folkpartiets storlek är det naturligtvis… ja, det är inte dåligt att närmast äga en sådan fråga. Det finns ju partier som inte har någon fråga som de förknippas med. Det är sämre kan jag säga.
 
Men på en punkt har ni helt misslyckats. Du vill att skolan ska återförstatligas. Det verkar ingen annan i Alliansen vilja?   
 
 Nej, alla andra säger nej för att de var med och kommunaliserade för 20 år sedan. Men det är inte givet att historien stannar där. Jag ser rörelser i nästan alla partier i riktning att återförstatliga. Vi är inte där än, men diskussionen finns. Det är väldigt få av de andra partierna som med någon större emfas försvarar kommunaliseringen. Det tror jag är första steget.
 
 De försvarar inte längre, de säger bara att det blir jobbigt att omorganisera. Men det finns inte längre några argument för att det är bra som det är nu.  Resultaten har sjunkit i skolorna sedan kommunerna tog över och läraryrkets status har sjunkit. 
 
Du trodde tidigare inte att riskkapitalister skulle vara intresserade av att äga skolor.
 
 Ja, det var väl ingen som riktigt såg det. Jag menar att vi alla, jag också, alla partier, underskattade den utveckling som sedan kom. Jag är ju för att vi ska ha valfrihet i ett skolval och vill tillåta fristående skolor, men riskkapitalister är dåliga ägare och de ska vi kasta ut.
 
Hur ska det gå till?
 
 Det är ju den nya lagstiftningen som arbetas fram nu och det betyder i praktiken att det inte ges nya tillstånd till riskkapitalbolag. Det är ju det kortsiktiga ägandet man egentligen är ute efter, men det är nästan alltid riskkapitalbolag som står för det. De får inte längre bli ägare. 
 
Du brukar ju skälla på den gamla skolan och kalla det för flumskolan, men är inte du själv en produkt av den?
 
–  Delvis, men jag skulle säga att efter 1968 års vänstervåg så kom värderingarna att förskjutas väldigt. Betygen skulle bort, lärarutbildningen gjordes om, man fick inte ställa krav längre och så vidare. Det var inte ett genomslag över en natt, alla de gamla lärarna var ju kvar, så det tog rätt lång tid att ställa om allt. Men den flummiga skolpolitiken slog igenom på 1970-talet när man skulle ta bort betygen. Återverkningarna lever vi med än i dag. Att vi har sjunkit så mycket i internationella undersökningarna menar jag beror på den politiken. Det tar tid att ändra, både när man ska bygga upp och när man ska riva ned.
 
Men skolan måste vara världens långsammaste skuta. När ska den vända egentligen?
 
–  Kursomläggningen har påbörjats och den har börjat vända. En viktig sak som händer nu är att antalet som söker in på lärarutbildningen går upp igen. Den gick ju bara  ner i 15-20 år efter kommunaliseringen. Det är naturligtvis en otroligt viktig effekt. Ska man rekrytera in duktiga studenter i läraryrket är det jätteviktigt.
 
–  Men det räcker inte med att det vänder, vi måste ha högre mål. Vi ligger på 38:e p lats. Svenska skolan måste upp i 10-i-topp. Men det funkar inte om 290 kommuner var och en ska sköta skolan. De har inte den kompetensen.
 
Ja, det är 290 extra skolministrar som styr…
 
– Ja, och framför allt mindre kommuner grejar inte detta. Okej, de kan förvalta skolan. De kan se till att det finns byggnader, böcker, tjänster och skolskjutsar, mat och så. Men lyfta resultaten det är någonting annat.  Det krävs en väldig handlingskraft till det. Kommunalisering kommer inte att kunna lösa detta.  
Urban Brådhe

Liv, Fanny, Erin och Alma, elever på Storkyrkoskolan, träffar Jan Björklund.

Hur uppfostrar du själv dina barn?

Genom att vara med och läsa läxor, genom att visa att det är viktigt. När de har prov ska man vara på hela tiden så att de förbereder sig och kolla efteråt hur det gick, visa uppskattning och så vidare. Att vara engagerad är väl det viktigaste. Till slut är det ju de själva som måste prestera, men man har visat  att det är viktigt i alla fall.
 
Bortsett från skolan. Vad anser du att Folkpartiet har uträttat i regeringen?
 
  Arbetslinjen är ju väldigt central. Besluten hade sett ganska annorlunda ut utan Folkpartiet. Energipolitiken också. Sverige är en  av länderna som öppnat upp för att faktiskt bygga ny kärnkraft och det tror jag är avgörande. Det som kommer att hända annars är att vi blir beroende av rysk gas om några år, när de gamla kärnkraftverken måste läggas ned. Invandringspolitiken, integrationspolitiken och jämställdhetspolitiken bär Folkpartiets prägel. För att ta några exempel.
 
Kan du känna det som ett misslyckande att invandringspolitiken blivit så omdiskuterad?
 
  Nej, det är en stor fråga i alla länder i hela Europa nästan. Integrationen av invandrare är alltid en utmaning. Ofta kommer det många människor på en gång eftersom det är kris någonstans, just nu i Mellanöstern, och det blir väldiga utmaningar. För de kan inte språket, har svårt att få jobb och försörja sig o ch så uppstår det också kulturella krockar på olika orter i Sverige. Jag tycker ändå att det i Sverige  finns en mer tolerant inställning här  än det finns i nästan alla andra länder. Det är jag väldigt glad för. I andra länder kan de här partierna få 20-30 procent. De finns i Sverige också, men är inte speciellt stora här. 
 
Du menar partier som Sverigedemokraterna (som är större än Folkpartiet)?
 
  Ja, men det är inte bara dem, det är ju ett antal grupperingar, men Sverigedemokraterna är ju det största så klart. Men i undersökningar är det ändå en större andel av det svenska folket int e ger stöd för deras politik.
 
Känns det inte som de angriper dig personligen? Din mamma är flykting (från Norge) och dina barn är adopterade.
 
  Ja, absolut. Det är ett av skälen v arför jag är engagerad och varför jag är liberal. Det är ju för att jag tror på ett tolerant samhälle och ett öppet Europa. Det är absolut ett av skälen till varför jag är engagerad  i politik. Det finns de som tycker annorlunda, men det som skiljer Sverige från resten av Europa är att vi har ett mer tolerant och öppet klimat.
 
Folkpartiet är landets äldsta parti, sett till genomsnittsåldern på valsedlarnas kandidater i höst (hela 22,7 procent har fyllt 65 år på valdagen).
 
  Det beror på att vi har ett antal ganska till åren komna kandidater på hög plats. Vi har ett antal kandidater som är mycket, mycket erfarna, men fortfarande väldigt engagerade. Det är jag stolt över. Jag är jättestolt över att Barbro Westerholm, 80 år, kandiderar på nytt till riksdagen. Det är inget jag skäms över. Marit Paulsen är 74. Bägge är still going strong och har ett engagemang som är fullt jämförbart med en 25-årings. Det här att de gamla ska kastas ut och ersättas, jag tror att det ibland har gått för långt i Sverige.
 
Vad gör du själv i partiet som 80-åring?
 
  Haha. Inte säkert att jag kandiderar då. Det ligger några år fram. Men Barbro och Marit är två riktiga krutdamer.
 
Vad tror du det är för frågor som är aktuella då?
 
  Det vet jag inte, men det tenderar att vara samma frågor över årtiondena: jobben, skolan och vården och brottsligheten.
 
Jobben verkar vara den eviga knäckfrågan som ingen kan lösa.
 
  Att vi har problem är klart när världen är inne i en djup finanskris, men det är ingenting om man jämför med Sydeuropa. Vi har skött våra kort i Sverige väldigt väl. Vi har faktiskt en av de absolut starkaste ekonomierna i hela västvärlden.
 
Inför förra valet hoppades du att Sverige skulle tänka om i eurofrågan.
 
  Haha, det hoppas jag fortfarande. Euroskepsisen är lite större i Sverige i dag. Det är verkligen andra tider. Men Tyskland har ju euron och de går lika starkt som Sverige. Det här att det går sämre för vissa länder och bättre för andra har inte att göra med vilken valuta de har, utan hur man sköter sina kort i övrigt.
 
  Men euron fick en för svag konstruktion och man släppte in Grekland på ganska lösa boliner. Nu håller ju euron på att rekonstrueras ganska ordentligt, ungefär som vi själva gjorde i Sverige efter 1990-talskrisen. När den rekonstruktionen är färdig om ett par år så kommer euron  att vara starkare än någonsin. Det är ju ingen som är med i EU som vill gå ur, utan det är ytterligare länder som vill gå med. Euron kommer att stärkas och då tror jag att det kommer att bli en annan ton i debatten i Sverige också.
 
Hur ser du på Feministiskt initiativs framgångar?
 
  Schyman är ju skicklig. Problemet med Schyman är inte att hon är feminist, utan problemet är att hon är socialist. Hon är för jämställdhet, det är bra, men hennes program är en kopia av Vänsterpartiets.

2010 sa du: ”Den här extrema vänsterfeminismen, som exempelvis Gudrun Schyman, den ogillar jag starkt. Det är nästan ett könskrig, ett könshat”.
 
  Ja. Det är kanske andra personer än hon som har gått ännu längre i de där uttalandena genom åren  Jag tror att de allra flesta människor vill ha ett jämställt samhälle, att män och kvinnor ska verka tillsammans, men vi hade ju den här Tiina Rosenberg och andra i det där Feministiskt initiativ  som gjorde enormt l ångtgående, närmast hatiska uttalanden.
 
FI är ändå en slags temperaturmätare på att många anser att samhället inte är jämlikt.
 
 Det är rätt.  Jag tycker inte att de har fel när de beskriver problemet som vi borde lösa, men de är inne på traditionella socialistiska lösningar. Det är sex timmars arbetsdag och allt vad det är, som i verkligheten skulle göra Sverige fattigare. Det skulle gå ut över den sociala välfärden och det skulle drabba kvinnorna mestadels. Det har de inte tänkt igenom ordentligt.
 
Stefan Löfven har sträckt ut en hand över blockgränserna. Om han vill ha med Folkpartiet i en regering i stället för Vänsterpartiet, ställer du upp då?
 
  Nej, det gör jag inte. Om inte Stefan Löfven vill ha med Västerpartiet bör han säga det nu, inte efter valet. Alltså, de går på val med en vänsterallians, alla de där partierna. De kanske är fyra också, med Schymans parti. Skulle de få fler mandat än Alliansen då har väljarna sagt att man vill byta. Nu tror ju inte jag att det blir så, men skulle de göra det så är det deras sak att bilda  regering.
 
Just nu ser det mörkt ut för Alliansen i opinionsundersökningarna.
 
  Det kommer att jämnas ut mellan blocken. Det gör det nästan alltid. Alla människor stör sig nästan alltid på någonting i samhället och då nafsar man åt den sittande regeringen. Men när det kommer till val så jämför man på ett annat sätt; hur kan de olika regeringsalternativen se ut de närmaste fyra åren och vad kan de uträtta?  Då kommer det att jämna ut sig och jag tror vi har en god chans att vinna det här valet.

Blev major i stället för lärare

När Jan Björklund var 7 år tog människan sina första steg på månen och han drömde om att bli astronaut. I tonåren blev planerna mer jordnära.
 
 Jag var rätt inriktad på att bli lärare. Jag tyckte det var kul att både undervisa och tala – och det har jag ju fortsatt med, haha.
 
Nu blev Jan Björklund major, istället för historielärare, innan han blev heltidspolitiker.
 
Vilken del av historien intressera dig mest? Stormaktstiden?
 
 Jag tycker att alla de olika epokerna har sin charm – och sina förskräckelser.
 
Vad tror du det kommer att stå i historieböckerna om Alliansen? 2004-2014?
 
 Nej, haha. Den epoken kommer att vara längre. För första gången i modern blev en borgerlig regering återvald tre gånger i streck… Minst.
 
När du själv var elev ville du inte alls ha ordningsbetyg i skolan. Som elevrådsordförande varslade du om strejk när rektor ville skriva in skolk i betygen.
 
 Ja, det var på gymnasiet. Det visar att man kan bli klokare med åren, haha. Rektorn hade rätt, det kan jag medge i efterhand.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Valet 2014