Mobilförbudet gäller inte vid räddningstjänst.
Mobilförbudet gäller inte vid räddningstjänst.

Sedan en vecka är det förbjudet för bilförare att använda mobiltelefoner bakom ratten. Men regeln gäller inte för poliser, ambulansförare och liknande yrkesgrupper som är i tjänst, förtydligar regeringen.

Undantag från lagen gäller förare vid räddningstjänst och sjuktransport, poliser i tjänsteutövning, viss personal vid Säkerhetspolisen samt vägtransportledare, meddelar regeringen.

Även läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tulltjänstemän, tjänstemän vid kustbevakningen och personal i Kriminalvården får undantag, om det sker i brådskande tjänsteutövning.

Undantaget träder i kraft den 12 mars.

LÄS MER: Höll mobilen i handen – nu åtalas två bilister med nya lagen

Fakta om nya lagen

Redan 2013 blev det förbjudet att använda mobilen på ett sätt som ”inverkar på bilkörningen”. Men lagen ansågs inte tillräcklig.

Den 1 februari i år skärptes därför reglerna för hur man får använda mobiltelefoner och liknande utrustning under körning.

Nu får man överhuvudtaget inte använda mobilen om man håller den i handen under körning med bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.

Den som bryter mot den nya lagen kan dömas till penningböter.

Källa: Trafikverket

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset