Pojkar som ökar sitt BMI kraftigt under puberteten löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärldöd senare i livet. Arkivbild.
Pojkar som ökar sitt BMI kraftigt under puberteten löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärldöd senare i livet. Arkivbild.

Pojkar som får kraftigt ökat BMI under puberteten löper större risk att drabbas av dödlig hjärt- kärlsjukdom senare i livet, visar en ny studie.

Sedan tidigare är det väl känt att BMI (kroppsmasseindex) i vuxen ålder är kopplat till kardiovaskulär dödlighet, men det är inte förrän nu forskare har kunnat se hur BMI under barn- och tonåren påverkar riskerna senare i livet.

– Studien är först med att ringa in vilken period under uppväxten som är mest kritisk, säger professor Claes Ohlsson som leder studien tillsammans med docent Jenny Kindblom vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Kraftigt ökat BMI under puberteten ger större risk för att senare i livet drabbas av dödlig hjärt- kärlsjukdom, men för barn som är överviktiga och som blir normalviktiga i tonåren finns inte samma risk.

Studie på män

Förutsättningen för studien är mätningar gjorda under uppväxten och senare i livet.

– Dels har vi skolhälsojournaler som sträcker sig nästan över hela puberteten, dels har vi för pojkar uppgifter från mönstringen. Det är ju orsaken till att vi inte har kunnat göra det här på tjejer, säger Claes Ohlsson.

Med matematiska modeller kunde forskarna sedan se att det som ser ut att ha stor betydelse för en framtida risk för kardiovaskulär dödlighet är förändringen under puberteten.

Stor riskmarkör

Det är personer som ökar sitt BMI med över sju BMI-enheter som sticker ut i studien.

– Från den gränsen ökar man risken för hjärt- kärldöd i framtiden, säger Ohlsson.

Risken att avlida till följd av hjärt- kärlsjukdom ökar sedan med 22 procent för varje extra BMI-enhet. Claes Ohlsson ser resultatet som en stor riskmarkör.

– Man kan fundera på om man ska följa BMI, kanske mäta BMI före puberteten och sedan se om det börjar sticka iväg väldigt mycket. Då kanske man ska informera och vidta åtgärder för att minska fetma.

I projektet, som startade för sju år sedan har 37 672 män födda 1945–1961 deltagit. Studien har tittat på BMI både före och efter puberteten.

– Det är en lång studie och det är den första publikationen som kommer ut nu. Vi tror att vi kan titta på många mer detaljerade delar i framtiden ur den här studien.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset