Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tror att de nya reglerna för ripjakt ska minska trycket från utländska jägare. Arkivbild.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tror att de nya reglerna för ripjakt ska minska trycket från utländska jägare. Arkivbild.

Nya regler för jakt på ripa på statlig mark ska minska trycket från utländska jägare i de svenska fjällen. Jägare bosatta i Sverige – eller med "närmare anknytning" till Sverige – ska ha företräde.

– Det här kommer att göra stor skillnad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om de nya reglerna som består i en ändring av en förordning som ska börja gälla 2017 och som regeringen nu har beslutat.

Följderna av att förordningen ändrades 2007 blev drastiska, enligt Bucht. Särskilt norska och italienska jägare uppges ha bidragit.

Skapade tryck

– Utländska jägare fick då exakt samma rättigheter som svenska. Det skapade ett oacceptabelt högt jakttryck i fjällvärlden och det har förekommit incidenter, säger Bucht som dock inte vill ge några exempel på sådana.

Han säger att reglerna nu i princip återgår till vad de var före 2007, med vissa skillnader, och blir mer lika de norska och finländska reglerna.

Svenska Jägareförbundet anser att regeringens syfte med ändringarna är "mycket positiva", men varnar för att det kan finnas kryphål.

– Nu är det väldigt viktigt att tillämpningen av beslutet görs på ett klokt sätt, säger Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent hos förbundet.

Men Sven-Erik Bucht hävdar att farhågorna är ogrundade.

Läser som Fan

– Det finns inga kryphål. Det står väldigt tydligt att länsstyrelserna skall upplåta jakträtten till bosatta i Sverige, säger Bucht och betonar ordet "skall".

Läser man in något annat anser Bucht att man gör som när Fan läser Bibeln. Det är bara om ingen annan ansöker som det kan bli aktuellt att ge jakträtt till andra.

För att reglerna ska stämma överens med EU-rätten och andra åtaganden så ska också den som har "närmare anknytning " till Sverige ha samma rätt som bosatta. Enligt regeringen kan det handla om personer som äger en fastighet, arbetar i Sverige eller driver företag här.

Cara Anna/AP/TT
Nya regler införs för småviltjakten i fjällen 2017. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset