Bostadsbristen i Stockholms län blir allt mer akut. Samtidigt minskar bostadsbyggandet, visar en rapport från länsstyrelsen. Förra året påbörjades 8 000 nya bostäder, 500 färre än året innan. För att möta Stockholms befolkningsökning och bygga bort den bostadsbrist som redan råder skulle cirka 20 000 nya bostäder behöva byggas varje år, enligt länsstyrelsen.

Regeringen har samtidigt beslutat att ge landstinget i uppdrag att utreda bostadsbristen närmare. Landstinget ska senast den 30 november i år ha gjort en bedömning av behoven av nya bostäder i varje kommun.

Regeringen ska också ge Boverket i uppdrag att följa upp bostadsbyggandet i kommunerna varje år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset