Lata svenskars sjukdomar kostar sex miljarder varje år

Illustration: Thorbjörn Jensen

KOSTSAM OHÄLSA. Svenskarnas brist på motion kostar samhället 6 miljarder kronor om året. Kostnaden för rökning ligger runt 8 miljarder. Det visar en färsk studie som gjorts vid Lunds universitets centrum för hälsoekonomi.

Studien, som är den första i sitt slag, har beställts av Friluftsorganisationer i samverkan (Frisam) och visar vilka sjukdomar som tros ha ett direkt samband med för lite motion och vad detta kostar samhället i form av vård, läkemedel, sjukskrivningar och för tidiga dödsfall.
– En tioprocentig ökning av gruppen fysiskt aktiva skulle spara samhället en kostnad på 1,7 miljarder kronor, säger Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten.

Mest förvånades forskarna av att risken att drabbas av välfärdssjukdomar på grund av för lite motion ligger på samma nivå som för tobaksrökning.
– Detta är alarmerande, säger Eva Bjernudd, ordförande i Frisam.
Att svenskar är så fysiskt inaktiva beror till stor del på skolan, som under senare år kraftigt dragit ner på den schemalagda fysiska träningen, menar Björn Lindgren.
– Skolan har ett stort ansvar eftersom det är i den åldern som grunden läggs till goda motionsvanor, säger han.

En halvtimmes rask promenad om dagen minskar risken betydligt för att drabbas av sjukdomar som slaganfall, hjärt-kärlsjukdomar och depressioner, hävdar forskarna.
Men trots de positiva effekterna på hälsan är det bara drygt 40 procent av svenskarna i åldrarna 18–64 år som motionerar regelbundet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset