Många skolor har ännu inte hittat bra rutiner för när och hur elever ska få anpassad undervisning. Arkivbild.
Många skolor har ännu inte hittat bra rutiner för när och hur elever ska få anpassad undervisning. Arkivbild.

Elever som, av någon anledning, har halkat efter i skolan har rätt att snabbt få anpassad undervisning. Men det är långt ifrån alltid eleverna får tillräckliga anpassningar, enligt Skolinspektionen.

För två år sedan ändrades skollagen så att fler elever snabbt ska få extra hjälp, anpassad undervisning, utan krav på att ett åtgärdsprogram måste skrivas. Konkret kan det handla om att eleven får extra lästräning eller får ett annat läromedel. Anpassad undervisning skiljer sig från särskilt stöd som är en mer omfattande och långvarig åtgärd.

Av de 15 skolor som Skolinspektionen granskade var det tolv som på ett eller annat sätt inte levde upp till kraven på anpassad undervisning. Det handlar exempelvis om att skolorna inte lyckas ringa in exakt vad eleverna behöver för hjälp, och att skolorna inte följer upp att insatserna har effekt. Skolinspektionen konstaterar att skolornas arbete med anpassad undervisning fortfarande är i ett uppbyggnadsskede.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset